دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

وسترن دیجیتال western digital اپل APPLE 2ان 2N سنز دیجیتال Sans Digital اوریکو Orico دی لینک D-Link کیونپ Qnap

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap TS-EC1680U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 181,241,000
قیمت تا 202,000,000
Qnap TS-EC2480U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 243,000,000
قیمت تا 243,000,000
Qnap TS-EC1280U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 160,588,000
قیمت تا 180,000,000
Qnap TS-EC880U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 152,420,000
قیمت تا 159,000,000
Qnap EJ1600 Rackmount NAS Storage
قیمت از 158,370,000
قیمت تا 169,000,000
Qnap REXP-1620U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 152,430,000
قیمت تا 174,000,000
Qnap REXP-1220U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 123,170,000
قیمت تا 141,000,000
Qnap UX-1200U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 57,530,000
قیمت تا 58,000,000
Qnap REXP-1000 Pro NAS Storage
قیمت از 58,520,000
قیمت تا 65,000,000
Qnap UX-800U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 47,000,000
قیمت تا 47,000,000
Qnap TS-453A-4G NAS Storage
قیمت از 31,400,000
قیمت تا 36,750,000
Qnap TS-253A-8G NAS Storage
قیمت از 32,080,000
قیمت تا 34,000,000
Qnap TS-253A-4G NAS Storage
قیمت از 24,410,000
قیمت تا 28,300,000
Qnap TS-1253U-4G RackMount Nas Storage
قیمت از 67,500,000
قیمت تا 78,000,000
Qnap TS-451U-1G RackMount Nas Storage
قیمت از 28,600,000
قیمت تا 32,500,000
Qnap RackMount TS-431U RackMount Nas Storage
قیمت از 23,280,000
قیمت تا 28,400,000
Qnap TBS-453A-8G NAS Storage
قیمت از 31,700,000
قیمت تا 31,700,000
Qnap TBS-453A-8G-960GB NAS Storage
قیمت از 64,870,000
قیمت تا 65,700,000
Qnap TBS-453A-8G-480GB NAS Storage
قیمت از 48,380,000
قیمت تا 48,700,000
Qnap TBS-453A-4G NAS Storage
قیمت از 23,000,000
قیمت تا 23,000,000
Qnap TBS-453A-4G-960GB NAS Storage
قیمت از 56,620,000
قیمت تا 57,300,000
Qnap HS-251Plus 2G NAS Storage
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 22,600,000
Qnap TX-500P NAS Storage
قیمت از 33,660,000
قیمت تا 36,000,000
Qnap UX-800P NAS Storage
قیمت از 30,160,000
قیمت تا 33,000,000
Qnap TVS-1271U-RP-i7-32G NAS Storage
قیمت از 163,570,000
قیمت تا 175,500,000
Qnap TVS-1271U-RP-i5-16G NAS Storage
قیمت از 132,950,000
قیمت تا 147,690,000
Qnap TVS-1271U-RP-i3-8G NAS Storage
قیمت از 112,530,000
قیمت تا 120,600,000
Qnap TVS-871U-RP-i5-8G NAS Storage
قیمت از 117,630,000
قیمت تا 130,630,000
Qnap TVS-871U-RP-i3-4G NAS Diskless Storage
قیمت از 97,220,000
قیمت تا 107,900,000
Qnap TVS-871-i7-16G NAS Storage
قیمت از 109,280,000
قیمت تا 118,500,000
Qnap TVS-871-i5-8G NAS Storage
قیمت از 88,860,000
قیمت تا 97,000,000
Qnap TVS-871-i3-4G NAS Storage
قیمت از 71,000,000
قیمت تا 78,000,000
Qnap TVS-671-i5-8G NAS Storage
قیمت از 79,590,000
قیمت تا 86,000,000
Qnap TVS-671-i3-4G NAS Storage
قیمت از 61,720,000
قیمت تا 67,500,000
Qnap TVS-471-i3-4G NAS Storage
قیمت از 53,920,000
قیمت تا 67,750,000
Qnap TS-1263U-RP-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 84,470,000
قیمت تا 95,500,000
Qnap TS-1263U-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 74,260,000
قیمت تا 81,000,000
Qnap TS-863U-RP-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 74,260,000
قیمت تا 84,000,000
Qnap TS-863U-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 64,050,000
قیمت تا 70,000,000
Qnap TS-463U-RP-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 57,540,000
قیمت تا 68,600,000
7 6 5 4 3 2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها