خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

اوریکو Orico اپل APPLE کیونپ Qnap 2ان 2N دی لینک D-Link وسترن دیجیتال western digital سنز دیجیتال Sans Digital

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Apple 2TB AirPort Time Capsule
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
D-link DNS 320L NAS Storage
قیمت از 5,240,000
قیمت تا 5,500,000
Sans Digital MS1UTB NAS Storage
قیمت از 480,000
قیمت تا 600,000
Qnap TS-470 NAS Storage
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
NAS TS-431 Storage Qnap
قیمت از 14,600,000
قیمت تا 15,870,000
Qnap TS-120 NAS Storage
قیمت از 6,770,000
قیمت تا 7,000,000
Qnap TS-651-1G NAS Storage
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,000,000
Qnap TS-1253U-4G RackMount Nas Storage
قیمت از 67,500,000
قیمت تا 78,000,000
Qnap TS-451U-1G RackMount Nas Storage
قیمت از 28,600,000
قیمت تا 32,500,000
Qnap RackMount TS-431U RackMount Nas Storage
قیمت از 23,280,000
قیمت تا 28,400,000
Qnap TS-453U-RP-4G NAS Storage
قیمت از 53,500,000
قیمت تا 65,930,000
Qnap TS-251 Plus-8G NAS Storage
قیمت از 23,840,000
قیمت تا 28,400,000
Qnap TS-228 NAS Diskless
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 7,500,000
Qnap TS-231P NAS Storage
قیمت از 9,620,000
قیمت تا 10,400,000
qnap TS-1685-D1531-128GR-550W nas storage
قیمت از 310,000,000
قیمت تا 310,000,000
Qnap TS-EC2480U-i3-4GE-R2 NAS Storage
قیمت از 221,000,000
قیمت تا 221,000,000
Qnap EJ1600 V2 NAS Storage
قیمت از 170,000,000
قیمت تا 170,000,000
Qnap TVS-1282T3-i7-32G NAS Storage
قیمت از 175,000,000
قیمت تا 175,000,000
Qnap TVS-1282T3-i7-64G NAS Storage
قیمت از 191,000,000
قیمت تا 191,000,000
Qnap TVS-1282T3-i5-16G NAS Storage
قیمت از 148,000,000
قیمت تا 148,000,000
Qnap TVS-882ST2-i5-8G NAS Storage
قیمت از 110,000,000
قیمت تا 110,000,000
QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP-16G-R2 NAS storage
قیمت از 300,000,000
قیمت تا 300,000,000
Qnap TS-1685-D1531-128GR NAS Storage
قیمت از 275,000,000
قیمت تا 275,000,000
Qnap TS-1685-D1531-64GR NAS Storage
قیمت از 218,000,000
قیمت تا 218,000,000
Qnap TS-EC1680U-i3-8G-R2 NAS Storage
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 180,000,000
Qnap TS-EC1680U-i3-4GE-R2 NAS Storage
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 180,000,000
Qnap TS-EC1280U-i3-8G-R2 NAS Storage
قیمت از 158,000,000
قیمت تا 158,000,000
Qnap TS-EC1280U-i3-4GE-R2 NAS Storage
قیمت از 158,000,000
قیمت تا 158,000,000
Qnap TS-EC880U-i3-8G-R2 NAS Storage
قیمت از 137,000,000
قیمت تا 137,000,000
Qnap TS-EC880U-i3-4GE-R2 NAS Storage
قیمت از 137,000,000
قیمت تا 137,000,000
Qnap TS-251A-2G NAS Storage
قیمت از 15,690,000
قیمت تا 17,000,000
Qnap TES-3085U-D1531-32GR NAS Storage
قیمت از 280,000,000
قیمت تا 280,000,000
Qnap TES-1885U-D1521-16GR NAS Storage
قیمت از 225,000,000
قیمت تا 225,000,000
Qnap TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 417,000,000
قیمت تا 417,000,000
Qnap TS-1685-D1531-64GR-550W NAS Storage
قیمت از 253,000,000
قیمت تا 253,000,000
Qnap TS-1685-D1531-64G NAS Storage
قیمت از 207,000,000
قیمت تا 207,000,000
Qnap TS-1685-D1531-32G NAS Storage
قیمت از 184,000,000
قیمت تا 184,000,000
Qnap TS-1685-D1521-32G-550W NAS Storage
قیمت از 185,000,000
قیمت تا 185,000,000
Qnap TS-1685-D1521-32G NAS Storage
قیمت از 149,000,000
قیمت تا 149,000,000
Qnap TS-251A-4G NAS Storage
قیمت از 19,300,000
قیمت تا 19,300,000
7 6 5 4 3 2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها