شرکت رایا سیستم اکباتان نماینده انحصاری نانو پی سی ( مینی پی سی) فاکسکان و جت وی در ایران


همراه سیستم طلایه hst فروش تین کلاینت مینی پی سی زیروکلاینت


برندهای نانو پی سی NanoPC

فاکسکان FOXCONN

قیمت نانو پی سی NanoPC

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Foxconn nT-A3800 Nano PC
قیمت از 12,400,000
قیمت تا 12,400,000
Foxconn AT-7330 Nano PC
قیمت از 15,900,000
قیمت تا 15,900,000
Foxconn nT-i2847 Nano PC
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Foxconn AT-9700 NanoPC
قیمت از 28,200,000
قیمت تا 28,200,000
Foxconn AT-7530 Nano PC
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
FOXOCONN NANO PC NT-IBT18
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
FOXOCONN NANO PC NT-IBT29
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
FOXOCONN NANO PC NT-IBR31
قیمت از 13,100,000
قیمت تا 13,100,000
FOXCONN NT-IBR37 NanoPC
قیمت از 13,900,000
قیمت تا 13,900,000
FOXCONN AT-7700 NanoPC
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000

فروشگاه لوازم جانبی سناتور


قطعات کامپیوتر

دسترسی سریع به قیمت ها