خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه

مشاوره و تامین و پشتیبانی تجهیزات دیتا سنتر

راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور

برندهای ذخیره ساز تحت شبکه DAS Storage

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه DAS Storage

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

HP D2600 AJ940A DAS Storage

قیمت از: 48,000,000

قیمت تا: 60,000,000

HP DAS D2700 AJ941A DAS Storage

قیمت از: 56,500,000

قیمت تا: 60,500,000

HP D2700 BK768A Rackmount DAS Storage

قیمت از: 50,000,000

قیمت تا: 50,000,000

HP D2600 Disk Enclosure DAS Storage

قیمت از: 48,000,000

قیمت تا: 48,000,000

HP D2600 LFF QK65A Rackmount DAS Storage

قیمت از: 48,000,000

قیمت تا: 48,000,000

HP D2600 K2Q14A Rackmount DAS Storage

قیمت از: 48,000,000

قیمت تا: 48,000,000

HP D2600 AW523A Rackmount DAS Storage

قیمت از: 48,000,000

قیمت تا: 48,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107