مشاوره و تامین و پشتیبانی تجهیزات دیتا سنتر


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه DAS Storage

اچ پی HP

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه DAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP D2600 AJ940A DAS Storage
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 60,000,000
HP D2600 Disk Enclosure DAS Storage
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 48,000,000
HP D2600 LFF QK65A Rackmount DAS Storage
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 48,000,000
HP D2600 K2Q14A Rackmount DAS Storage
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 48,000,000
HP D2600 AW523A Rackmount DAS Storage
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 48,000,000
HP DAS D2700 AJ941A DAS Storage
قیمت از 56,500,000
قیمت تا 60,500,000

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها