اجرای پروژه های حفاظتی،نظارتی و تصویری

قیمت دوربین مداربسته آنالوگ

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Dahua DH-HAC-HFW2221DP-0360B Bullet Camera

قیمت از: 2,950,000

قیمت تا: 2,950,000

Dahua DH-HAC-HFW1200RP-VF Bullet Camera

قیمت از: 3,380,000

قیمت تا: 4,000,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT1 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT1 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 2,670,000

قیمت تا: 2,910,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IT5 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D0T-IT5 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 2,360,000

قیمت تا: 2,630,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,290,000

Hikvision DS-2CE16D1T-VFIR3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE16D1T-VFIR3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 3,440,000

قیمت تا: 3,860,000

HiKVision DS-2CE56D1T-VFIR3 IR Dome Turbo HD Camera
HiKVision DS-2CE56D1T-VFIR3 IR Dome Turbo HD Camera

قیمت از: 3,440,000

قیمت تا: 3,800,000

hikvision DS-2CE16C0T-IR analog Turbo HD Bullet camera
hikvision DS-2CE16C0T-IR analog Turbo HD Bullet camera

قیمت از: 1,380,000

قیمت تا: 1,400,000

Hikvision DS-2CE56C0T-IR Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C0T-IR Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 1,250,000

قیمت تا: 1,400,000

Hikvision DS-2CE56C0T-IRM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C0T-IRM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 1,380,000

قیمت تا: 1,400,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IT1 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IT1 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 1,630,000

قیمت تا: 1,670,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 1,750,000

قیمت تا: 1,910,000

Hikvision DS-2CE56C0T-IT1 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C0T-IT1 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 1,670,000

قیمت تا: 1,670,000

hikvision DS-2CE56C0T-IT3 analog camera

قیمت از: 1,750,000

قیمت تا: 1,910,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IR Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IR Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 1,470,000

قیمت تا: 1,670,000

Hikvision DS-2CE16F1T-IT Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F1T-IT Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 1,980,000

قیمت تا: 2,700,000

Hikvision DS-2CE16F1T-IT1 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F1T-IT1 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 2,230,000

قیمت تا: 3,020,000

Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 2,420,000

قیمت تا: 3,200,000

Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 2,170,000

قیمت تا: 2,890,000

Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 6,360,000

قیمت تا: 6,780,000

Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 6,360,000

قیمت تا: 7,590,000

Hikvision DS-2CE56F1T-ITM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-ITM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 1,980,000

قیمت تا: 2,700,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IRM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IRM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 1,530,000

قیمت تا: 15,300,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IT1 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IT1 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 1,910,000

قیمت تا: 19,100,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 2,350,000

قیمت تا: 2,610,000

Hikvision DS-2CE56D7T-ITM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,610,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 2,850,000

قیمت تا: 3,090,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT5 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT5 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 3,200,000

قیمت تا: 3,460,000

Hikvision DS-2CE56D7T-IT1 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D7T-IT1 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 2,550,000

قیمت تا: 2,790,000

Hikvision DS-2CE56D7T-IT3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D7T-IT3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 3,030,000

Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 4,630,000

قیمت تا: 5,030,000

D-Link DCS-2103 Video Cube Network Camera
D-Link DCS-2103 Video Cube Network Camera

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

hikvision DS-2CE16C2T-IT3 analog camera

قیمت از: 2,270,000

قیمت تا: 2,270,000

Hikvision DS-2CE16D1T-IR3Z Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D1T-IR3Z Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,700,000

Hikvision DS-2AE4223T-A Analog IR PTZ Camera

قیمت از: 20,850,000

قیمت تا: 22,520,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 4,760,000

قیمت تا: 5,150,000

HighWatch HW-AD240HB AHD Bullet Camera

قیمت از: 4,100,000

قیمت تا: 4,100,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IT1 HDTVI Bullet Camera

قیمت از: 1,910,000

قیمت تا: 19,100,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,290,000

Hikvision DS-2CE56C0T-IRMM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C0T-IRMM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 1,160,000

قیمت تا: 1,160,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107