اجرای پروژه های حفاظتی،نظارتی و تصویری

لیست قیمت دستگاه دی وی آر | DVR

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

HikVision DS-8116HQHI-SH Turbo HD DVR

قیمت از: 9,500,000

قیمت تا: 9,500,000

Hikvision DS-9016HWI-ST Hybrid DVR

قیمت از: 189,000

قیمت تا: 189,000

Dahua DHI-XVR5832S-S2 32CH HDCVI DVR

قیمت از: 2,740,000

قیمت تا: 3,250,000

HikVision DS-7208HGHI-F1 Turbo HD DVR

قیمت از: 5,600,000

قیمت تا: 6,370,000

HikVision DS-7208HGHI-SH DVR

قیمت از: 6,750,000

قیمت تا: 7,020,000

HikVision DS-7204HUHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 7,250,000

قیمت تا: 7,250,000

HikVision DS-7208HUHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 10,900,000

قیمت تا: 10,900,000

HikVision DS-7208HUHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 12,190,000

قیمت تا: 12,300,000

HikVision DS-7216HUHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 22,300,000

قیمت تا: 22,320,000

HikVision DS-7204HGHI-SH Turbo HD DVR

قیمت از: 4,370,000

قیمت تا: 4,460,000

HIKVISION DS-7216HGHI-E2 DVR

قیمت از: 10,620,000

قیمت تا: 10,620,000

HikVision DS-7316HGHI-SH DVR

قیمت از: 26,980,000

قیمت تا: 26,980,000

HIKVISION DS-7308HQHI-SH HD DVR

قیمت از: 15,200,000

قیمت تا: 15,200,000

Hikvision DS-7204HGHI-E1 DVR

قیمت از: 3,540,000

قیمت تا: 5,158,000

Sunnex SX-2084 N DVR

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Sunnex SX-2088 N DVR

قیمت از: 3,240,000

قیمت تا: 3,240,000

Sunnex SX-2084 P DVR

قیمت از: 3,840,000

قیمت تا: 3,840,000

Sunnex SX-2088 P DVR

قیمت از: 4,980,000

قیمت تا: 4,980,000

Sunnex SX-20816 P DVR

قیمت از: 12,600,000

قیمت تا: 12,600,000

HIKVISION DS-7208HGHI-E2 DVR

قیمت از: 7,560,000

قیمت تا: 7,560,000

Hikvision Ds-7204hqhi-k1 4CH DVR

قیمت از: 4,350,000

قیمت تا: 4,350,000

Hikvision DS-7208HQHI-K1 8CH DVR

قیمت از: 8,830,000

قیمت تا: 8,830,000

Dahua DH-DVR5216A DVR

قیمت از: 11,800,000

قیمت تا: 11,800,000

Dahua DH-DVR5416 DVR

قیمت از: 23,740,000

قیمت تا: 23,740,000

Lotus LT-5704 4CH DVR

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,500,000

Lotus LT-5708 8CH DVR

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

Lotus LT-57016 16CH DVR

قیمت از: 4,800,000

قیمت تا: 4,800,000

RDS AVR-8108A-C1 8CH DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

HikVision DS-7208HQHI-SH DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

HikVision DS-7204HQHI-SH DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

VideoCube N 0441U DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

VideoCube N 1640MH DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

RDS AHD2407M 24CH DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

 HD DVR DS-7208HGHI-E1 HIKVISION

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

HikVision DS-7216HQHI-SH DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

قیمت  Relong RL-HD-VR6916H AHD DVR
قیمت Relong RL-HD-VR6916H AHD DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

 قیمت  Relong RL-HD-VR6904HB AHD DVR
قیمت Relong RL-HD-VR6904HB AHD DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

قیمت  Relong RL-HD-VR6908HB AHD DVR
قیمت Relong RL-HD-VR6908HB AHD DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

قیمت  Relong RL-HD-VR6904H AHD DVR
قیمت Relong RL-HD-VR6904H AHD DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

قیمت Relong RL-N6104-H01 DVR

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107