فوژان گارد محصولات امنیتی و دوربین مداربسته

اجرای پروژه های حفاظتی،نظارتی و تصویری

ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

لیست قیمت دستگاه ان وی آر | NVR

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

 Dahua DH-NVR4104H

قیمت از: 5,590,000

قیمت تا: 6,300,000

Dahua NVR DH-NVR4108H

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 6,000,000

Dahua DH-NVR4116H

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 7,000,000

Dahua DH-NVR4216N

قیمت از: 9,230,000

قیمت تا: 9,800,000

Dahua DHI-NVR4216-4K

قیمت از: 10,800,000

قیمت تا: 11,500,000

Dahua DH-NVR4232-P

قیمت از: 18,070,000

قیمت تا: 18,070,000

Dahua DHI-NVR4232-4K

قیمت از: 11,800,000

قیمت تا: 16,300,000

Dahua DH-NVR5232-4KS2

قیمت از: 8,900,000

قیمت تا: 8,900,000

Dahua DH-NVR4432

قیمت از: 22,230,000

قیمت تا: 24,000,000

Dahua DHI-NVR4432-4K

قیمت از: 19,000,000

قیمت تا: 20,700,000

Dahua DH-NVR5464-4KS2

قیمت از: 32,240,000

قیمت تا: 32,240,000

Dahua DHI-NVR4832-4K

قیمت از: 23,000,000

قیمت تا: 27,400,000

Dahua DHI-NVR4832-16P-4K

قیمت از: 28,000,000

قیمت تا: 38,000,000

Dahua DH-NVR5832-4KS2

قیمت از: 25,000,000

قیمت تا: 38,000,000

Dahua DH-NVR5864-4KS2

قیمت از: 33,000,000

قیمت تا: 34,000,000

Hikvision DS-7608NI-E2-8P NVR

قیمت از: 8,930,000

قیمت تا: 11,140,000

Hikvision DS-7608NI-E2 NVR

قیمت از: 5,350,000

قیمت تا: 6,130,000

Hikvision DS-7616NI-E2-8P NVR

قیمت از: 9,380,000

قیمت تا: 12,970,000

Hikvision DS-7604NI-E1-4P NVR

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 7,070,000

HikVision DS-7616NI-K2 16CH NVR

قیمت از: 8,900,000

قیمت تا: 10,060,000

D-link DNR-312L NVR

قیمت از: 10,630,000

قیمت تا: 10,630,000

D-link DNR-202L NVR

قیمت از: 3,690,000

قیمت تا: 3,690,000

Hikvision DS-7600NI-E1-A-1T NVR All In One

قیمت از: 22,550,000

قیمت تا: 24,460,000

Hikvision DS-9632NI-I8 NVR

قیمت از: 66,000,000

قیمت تا: 66,000,000

HikVision DS-9664NI-I8 64CH NVR

قیمت از: 96,200,000

قیمت تا: 96,200,000

Hikvision DS-96128NI-F24-H 128CH NVR

قیمت از: 362,000,000

قیمت تا: 362,000,000

Hikvision DS-96256NI-F24-H 256CH NVR

قیمت از: 564,000,000

قیمت تا: 564,000,000

Hikvision DS-7604NI-K1-4P 4CH NVR

قیمت از: 7,750,000

قیمت تا: 7,750,000

HikVision DS-7604NI-K1 4CH NVR

قیمت از: 5,139,000

قیمت تا: 5,139,000

QNAP VS-2104L NVR

قیمت از: 7,800,000

قیمت تا: 7,800,000

Qnap VS-12164U-RP Pro plus NVR

قیمت از: 149,000,000

قیمت تا: 149,000,000

QNAP VS-2108L NVR

قیمت از: 14,500,000

قیمت تا: 14,500,000

Qnap VS-12156U-RP Pro plus NVR

قیمت از: 170,850,000

قیمت تا: 170,850,000

Qnap VS-12148U-RP Pro plus NVR

قیمت از: 160,000,000

قیمت تا: 160,000,000

Qnap VS-12140U-RP Pro plus NVR

قیمت از: 149,000,000

قیمت تا: 149,000,000

QNAP VS-2204Pro plus NVR

قیمت از: 20,500,000

قیمت تا: 20,500,000

Qnap VS-8148U-RP Pro plus NVR

قیمت از: 129,000,000

قیمت تا: 129,000,000

Qnap VS-8140U-RP Pro plus NVR

قیمت از: 118,000,000

قیمت تا: 118,000,000

Qnap VS-8132U-RP Pro plus NVR

قیمت از: 108,000,000

قیمت تا: 108,000,000

QNAP VS-2208Pro plus NVR

قیمت از: 26,000,000

قیمت تا: 26,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101