فروشگاه لوازم جانبی سناتور

کابل و مبدل

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

TSCO TC 80 3.5mm Audio Cable

قیمت از: 45,000

قیمت تا: 57,000

TSCO TC 51 USB To microUSB Cable 1m

قیمت از: 90,000

قیمت تا: 122,000

TSCO TC 63 USB To microUSB Cable 1.5m

قیمت از: 105,000

قیمت تا: 158,000

TSCO TC 70 HDMI Cable 1.5m

قیمت از: 155,000

قیمت تا: 155,000

TSCO TC 72 HDMI Cable 3m

قیمت از: 180,000

قیمت تا: 180,000

Apple Lightning to USB Cable 1M

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 650,000

Apple Lightning to USB Cable 2M

قیمت از: 650,000

قیمت تا: 650,000

BAFO USB 2.0 1.5m USB Type-C Cable

قیمت از: 330,000

قیمت تا: 330,000

Lightning to HDMI Adapter Cable

قیمت از: 390,000

قیمت تا: 390,000

Xiaomi USB Type-C to HDMI Multifunction Adapter

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 450,000

Apple mini Display to DVI Adapter

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 2,100,000

Apple Lightning to USB-C Cable

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 450,000

Apple Macbook USB-C to USB Adapter

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

APPLE Power Adapter Extension Cable

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 450,000

Apple 1.8m HDMI-to-HDMI Cable

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 550,000

Apple 1m USB-C to Lightning Cable

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

Belkin Lightning Audio Charge Rockstar

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

Apple Thunderbolt 3 to Thunderbolt 2 Cable

قیمت از: 2,600,000

قیمت تا: 2,600,000

Apple Lightning to Digital AV Adapter

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

Apple iPod shuffle USB Cable

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

Apple Lightning to SD card Camera adapter

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 2,100,000

Apple Micro USB to Lightning adapter

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

Apple MagSafe to MagSafe 2 Converter

قیمت از: 750,000

قیمت تا: 750,000

SCOPE 1.5m VGA Cable

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 120,000

SCOPE 3m VGA Cable

قیمت از: 150,000

قیمت تا: 150,000

SCOPE 10m VGA Cable

قیمت از: 280,000

قیمت تا: 300,000

SCOPE 15m VGA Cable

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 450,000

SCOPE 20m VGA Cable

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 8,500,000

SCOPE 25m VGA Cable

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 1,500,000

SCOPE 30m VGA Cable

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 2,500,000

SCOPE 40m VGA Cable

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 3,000,000

SCOPE 50m VGA Cable

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 3,500,000

Scope 1.5m HDMI Cable

قیمت از: 180,000

قیمت تا: 180,000

Scope 3m HDMI Cable

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

Scope 10m HDMI Cable

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

Scope 15m HDMI Cable

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 800,000

Scope 25m HDMI Cable

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

Scope 30m HDMI Cable

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,500,000

Scope 50m HDMI Cable

قیمت از: 9,000,000

قیمت تا: 9,000,000

Scope 1.5m USB Cable

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107