فوژان گارد محصولات امنیتی و دوربین مداربسته

اجرای پروژه های حفاظتی،نظارتی و تصویری

ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

دوربین مداربسته AHD

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Dahua DH-HAC-HDBW2220FP HDCVI Dome Camera

قیمت از: 460,000

قیمت تا: 9,250,000

Dahua DH-HAC-HDW1100RP-S2 HDCVI Dome Camera

قیمت از: 210,000

قیمت تا: 37,000,000

Dahua HAC-HDW2220MP HDCVI Dome Camera

قیمت از: 2,870,000

قیمت تا: 2,930,000

Dahua HAC-HDBW1100RP-VF HDCVI Dome Camera

قیمت از: 1,820,000

قیمت تا: 1,820,000

Dahua SD59220I-HC HDCVI Speed Dome Camera

قیمت از: 26,000,000

قیمت تا: 26,000,000

Dahua HAC-HFW1200BP-B-0360B Bullet Camera

قیمت از: 2,320,000

قیمت تا: 2,320,000

Dahua HAC-HFW1200RMP-0360B Bullet Camera

قیمت از: 1,650,000

قیمت تا: 1,780,000

Dahua HAC-HFW1200RP Bullet Camera

قیمت از: 1,490,000

قیمت تا: 1,500,000

Dahua HAC-HDBW2220RP-Z HDCVI Dome Camera

قیمت از: 5,720,000

قیمت تا: 5,720,000

Dahua HAC-HDW2220RP-Z HDCVI Dome Camera

قیمت از: 5,370,000

قیمت تا: 5,660,000

Dahua HDCVI Bullet HAC-HDW2220FP

قیمت از: 3,220,000

قیمت تا: 3,220,000

Dahua HAC-HDBW1200RP-VF HDCVI Dome Camera

قیمت از: 3,430,000

قیمت تا: 3,500,000

Dahua HAC-HDW1200RP-VF HDCVI Dome Camera

قیمت از: 3,220,000

قیمت تا: 3,380,000

Dahua HAC-HDW1200MP HDCVI Dome Camera

قیمت از: 1,850,000

قیمت تا: 2,000,000

Dahua HAC-HDW1200EP-0360B HDCVI Dome Camera

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,430,000

Dahua HDCVI Speed Dome DH-SD40112I-HC

قیمت از: 14,590,000

قیمت تا: 14,590,000

Dahua HDCVI Speed Dome DH-SD59120I-HC

قیمت از: 22,800,000

قیمت تا: 22,800,000

Dahua HAC-HFW2220RP-Z-IRE6 HDCVI Bullet

قیمت از: 5,780,000

قیمت تا: 5,800,000

Dahua SD22204I-GC HDCVI Mini Speed Dome Camera

قیمت از: 5,400,000

قیمت تا: 5,400,000

Dahua DH-HAC-HFW2220RP-Z-IRE6-0722 Bullet Camera
Dahua DH-HAC-HFW2220RP-Z-IRE6-0722 Bullet Camera

قیمت از: 6,150,000

قیمت تا: 6,340,000

Dahua DH-HAC-HFW2221EP-0360B Bullet Camera

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 2,700,000

Dahua DH-HAC-HDW1100EP-S2 HDCVI Dome Camera

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

Dahua HAC-HDW1200EMP-A HDCVI Dome Camera

قیمت از: 1,990,000

قیمت تا: 1,990,000

Dahua HAC-HDBW2221FP-0360B HDCVI Dome Camera

قیمت از: 3,550,000

قیمت تا: 3,550,000

Dahua HAC-HDBW2221EP-0360B HDCVI Dome Camera

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 2,700,000

Dahua DH-HAC-HDBW2221RP-Z HDCVI Dome Camera

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

Dahua DH-HAC-HFW1100RP-S2 Bullet Camera

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,350,000

Dahua DH-HAC-HFW1100RMP-S2 Bullet Camera

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 1,270,000

Dahua HAC-HFW1200SP-0360B Bullet Camera

قیمت از: 1,920,000

قیمت تا: 2,000,000

Hikvision DS-2CE56F7T-IT3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F7T-IT3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 4,700,000

قیمت تا: 4,700,000

Hikvision DS-2CE16F7T-IT5 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F7T-IT5 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 4,600,000

قیمت تا: 4,950,000

Hikvision DS-2CE16H1T-IT AHD Bullet Turbo HD Camera

قیمت از: 2,680,000

قیمت تا: 3,230,000

Hikvision DS-2CE56H1T-ITM AHD Dome Turbo HD Camera

قیمت از: 2,680,000

قیمت تا: 3,230,000

Hikvision DS-2CE16H1T-IT3 AHD Bullet Turbo HD Camera

قیمت از: 3,310,000

قیمت تا: 4,000,000

Hikvision DS-2CE56H1T-IT1 AHD Dome Turbo HD Camera

قیمت از: 3,060,000

قیمت تا: 3,690,000

Hikvision DS-2CE56D8T-ITM AHD Dome Turbo HD Camera

قیمت از: 2,550,000

قیمت تا: 3,080,000

Hikvision DS-2CE16D8T-IT3 AHD Bullet Turbo HD Camera

قیمت از: 3,060,000

قیمت تا: 3,690,000

Hikvision DS-2CE56D8T-IT1 AHD Dome Turbo HD Camera

قیمت از: 2,680,000

قیمت تا: 3,230,000

Dahua HAC-HDBW1200E HDCVI Dome Camera

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Dahua HAC-HDW1100R-VF HDCVI Dome Camera

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,750,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101