فوژان گارد محصولات امنیتی و دوربین مداربسته

اجرای پروژه های حفاظتی،نظارتی و تصویری

لیست قیمت دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI-CVI

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Dahua DH-HCVR5216A-S2 DVR

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 11,000,000

Dahua DH-HCVR5416L-V2 DVR

قیمت از: 23,370,000

قیمت تا: 23,370,000

Dahua DH-HCVR7416L DVR

قیمت از: 44,000,000

قیمت تا: 44,000,000

Dahua DH-HCVR4216AN-S3 16CH HDCVI DVR

قیمت از: 7,800,000

قیمت تا: 7,800,000

Dahua DH-HCVR7816S DVR

قیمت از: 49,000,000

قیمت تا: 49,000,000

Dahua DH-HCVR5432L-S2 DVR

قیمت از: 41,600,000

قیمت تا: 41,600,000

Dahua DVR DH-5832S-S2

قیمت از: 57,000,000

قیمت تا: 57,000,000

Dahua DH-HCVR7216A-S3 16CH DVR

قیمت از: 14,900,000

قیمت تا: 14,900,000

Dahua DH-HCVR7208A-S3 8CH HDCVI DVR

قیمت از: 11,300,000

قیمت تا: 11,300,000

Dahua DH-HCVR5116HE-S3 16CH HDCVI DVR

قیمت از: 9,350,000

قیمت تا: 9,350,000

Dahua HCVR5104HS-S3 HDCVI DVR

قیمت از: 3,830,000

قیمت تا: 4,320,000

Dahua DH-HCVR4232N-S2 32CH HDCVI DVR

قیمت از: 13,650,000

قیمت تا: 15,000,000

Dahua DH-HCVR4116HS-S3 HCVR

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 8,000,000

Dahua HCVR4108HS-S3 HDCVI DVR

قیمت از: 4,080,000

قیمت تا: 4,750,000

Hikvision DS-7204HGHI-F1 Turbo HD DVR

قیمت از: 3,582,000

قیمت تا: 3,980,000

Dahua DH-HCVR5104H-S2 DVR

قیمت از: 2,950,000

قیمت تا: 2,950,000

Dahua DH-HCVR4108HS-S2 DVR

قیمت از: 4,080,000

قیمت تا: 4,080,000

Dahua DH-HCVR5208A-S2 DVR

قیمت از: 10,200,000

قیمت تا: 10,200,000

Dahua DH-HCVR4104HS-S2 DVR

قیمت از: 2,750,000

قیمت تا: 2,750,000

Dahua DH-HCVR7208A-S2 DVR

قیمت از: 10,500,000

قیمت تا: 10,500,000

Dahua HCVR4232AN-S2 HDCVI DVR

قیمت از: 16,500,000

قیمت تا: 16,500,000

Dahua DH-HCVR4224AN-S2 DVR

قیمت از: 13,000,000

قیمت تا: 13,000,000

Dahua DH-HCVR5216L-V2 DVR

قیمت از: 16,000,000

قیمت تا: 16,000,000

Dahua DH-HCVR5108H-S2 DVR

قیمت از: 5,080,000

قیمت تا: 5,080,000

Dahua HCVR5216A-S3 HCVR

قیمت از: 14,300,000

قیمت تا: 15,340,000

Dahua HCVR5108HS-S3 HCVR

قیمت از: 6,600,000

قیمت تا: 6,600,000

Dahua HCVR5832S-S2 HDCVI DVR

قیمت از: 55,900,000

قیمت تا: 55,900,000

Dahua HCVR4216A-S3 HDCVI DVR

قیمت از: 8,970,000

قیمت تا: 8,970,000

HikVision DS-7208HGHI-F2 Turbo HD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

HikVision DS-7216HGHI-F2 Turbo HD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

HikVision DS-7204HQHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

HikVision DS-7208HQHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

HikVision DS-7208HQHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

HikVision DS-7216HQHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

LTS LTD8308T-ET 8CH HD-TVI DVR

قیمت از:

قیمت تا:

LTS LTD8304T-ET 4CH HD-TVI DVR

قیمت از:

قیمت تا:

Hivision HV-1620A2 AHD DVR

قیمت از:

قیمت تا:

CP PLUS CP-UVR-1601E2-V3 HD-CVI DVR

قیمت از:

قیمت تا:

CP PLUS CP-UVR-1604K2-V3 HD-CVI DVR

قیمت از:

قیمت تا:

CP PLUS CP-UVR-0401E1-V3 HD-CVI DVR

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101