قیمت تجهیزات نورپردازی و آتلیه

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Jinbei Spark II 300J Flash Kit
Jinbei Spark II 300J Flash Kit

قیمت از: 2,970,000

قیمت تا: 2,970,000

S and S LS-400A 400J Studio Flash Kit

قیمت از: 28,500,000

قیمت تا: 28,500,000

Nissin i40 Compact Flash for Nikon Cameras

قیمت از: 6,900,000

قیمت تا: 6,900,000

Nissin MF18 Macro Flash for Nikon Cameras

قیمت از: 11,450,000

قیمت تا: 11,450,000

Yongnuo YN-565EX I-II C Speedlite for Canon Cameras

قیمت از: 5,850,000

قیمت تا: 5,850,000

Yongnuo YN-568EX II Speedlite for Canon Cameras

قیمت از: 5,850,000

قیمت تا: 5,850,000

Nissin MG8000 Extreme Flash For Nikon Cameras
Nissin MG8000 Extreme Flash For Nikon Cameras

قیمت از: 11,450,000

قیمت تا: 11,450,000

Nissin DI700A Flash For Canon

قیمت از: 6,750,000

قیمت تا: 6,750,000

Nissin Di700A Flash Kit With Air 1 Commander For Nikon Cameras
Nissin Di700A Flash Kit With Air 1 Commander For Nikon Cameras

قیمت از: 8,050,000

قیمت تا: 8,050,000

Nissin MF18 Macro Flash for Canon Cameras

قیمت از: 15,450,000

قیمت تا: 15,450,000

Nikon SB-700 AF Speedlight

قیمت از: 10,750,000

قیمت تا: 10,750,000

Nikon SB-900 AF Speedlight

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 11,000,000

Nikon SB-5000 AF Speedlight

قیمت از: 17,450,000

قیمت تا: 17,450,000

Nissin Di866 Mark II Flash For Canon Cameras

قیمت از: 8,950,000

قیمت تا: 8,950,000

Yongnuo YN-568EX Speedlite For Nikon

قیمت از: 5,850,000

قیمت تا: 5,850,000

Canon 430EXII Speedlite

قیمت از: 8,750,000

قیمت تا: 8,750,000

S and S SpeedLite TT680-GN58 For Canon
S and S SpeedLite TT680-GN58 For Canon

قیمت از: 4,650,000

قیمت تا: 4,650,000

Canon 320EX Speedlite

قیمت از: 7,750,000

قیمت تا: 7,750,000

Canon 270EXII Speedlite

قیمت از: 5,950,000

قیمت تا: 5,950,000

Sigma EF-610 DG Super Flash For Canon

قیمت از: 7,450,000

قیمت تا: 7,450,000

Hensel Integra 3 Light Mini 600 Kit

قیمت از: 8,800,000

قیمت تا: 8,800,000

Hensel INTEGRA Plus 3 Head Kit

قیمت از: 11,700,000

قیمت تا: 11,700,000

Nice TS-300J Flash Kit
Nice TS-300J Flash Kit

قیمت از: 2,680,000

قیمت تا: 2,680,000

S and S SK-300 300J Studio Flash Kit

قیمت از: 21,500,000

قیمت تا: 21,500,000

S and S GY-180J 180J Studio Flash Kit

قیمت از: 12,300,000

قیمت تا: 12,300,000

S and S LS-300A 300J Studio Flash Kit

قیمت از: 21,500,000

قیمت تا: 21,500,000

Phottix Indra 500 TTL Studio Flash Kit

قیمت از: 95,000,000

قیمت تا: 95,000,000

Phottix Three 220W Studio Flash Lights-Stands Softbox Umbrellas
Phottix Three 220W Studio Flash Lights-Stands Softbox Umbrellas

قیمت از: 19,400,000

قیمت تا: 19,400,000

Hensel Integra Mini 300 Flash Kit

قیمت از: 8,200,000

قیمت تا: 8,200,000

Hensel Integra 2 Light Mini 600 Kit and Mini 300 Flash Kit
Hensel Integra 2 Light Mini 600 Kit and Mini 300 Flash Kit

قیمت از: 5,790,000

قیمت تا: 5,790,000

S and S Visico VT-200 Studio Flash Kit
S and S Visico VT-200 Studio Flash Kit

قیمت از: 1,740,000

قیمت تا: 1,740,000

Hensel Integra 3 Light Mini 300 Flash Kit

قیمت از: 75,000,000

قیمت تا: 75,000,000

Nice TS-400J Flash Kit

قیمت از: 2,980,000

قیمت تا: 2,980,000

Nice TS-600J Flash Kit
Nice TS-600J Flash Kit

قیمت از: 34,800,000

قیمت تا: 34,800,000

Hensel Integra Plus 500 Flash Kit

قیمت از: 78,000,000

قیمت تا: 78,000,000

Hensel Expert D 500J Flash Kit

قیمت از: 158,000,000

قیمت تا: 158,000,000

S and S 160J Studio Flash Smart
S and S 160J Studio Flash Smart

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

S and S LS-150A 150J Studio Flash

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

S and S LS-200A 200J Studio Flash

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

S and S 250J Studio Flash Smart
S and S 250J Studio Flash Smart

قیمت از: 4,200,000

قیمت تا: 4,200,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107