ثبت برند ثبت علائم تجاری ثبت شرکت

برندهای اینورتر مبدل برق

قیمت اینورتر مبدل برق

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Alpha series MMC-500w Machine inverter

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 900,000

Alpha series MMC-1200w Machine inverter

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

Alpha series MMC-1500w Machine inverter

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

Alpha series MMC-2000w Machine inverter

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

COTEK 700W INVERTER

قیمت از: 12,500,000

قیمت تا: 12,500,000

Alpha series MMD-1200W inverter

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

Alpha series MMD-2000W inverter

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

Carspa P1500U-1225-G complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 12,100,000

قیمت تا: 12,100,000

Carspa P1000-1225-G 1000 complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P1000-1225-G 1000 complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 7,600,000

قیمت تا: 7,600,000

Carspa P1000-1225-G 600 complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P1000-1225-G 600 complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

Carspa P2000U-1225-G 2000w complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P2000U-1225-G 2000w complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 14,000,000

Carspa P3000U-1225-G 3000w complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P3000U-1225-G 3000w complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 20,900,000

قیمت تا: 20,900,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101