ثبت برند ثبت علائم تجاری ثبت شرکت

خرید کنسول بازی و لوازم جانبی گیمینگ

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Sony PS4 Region 2 CUH-1216B Game Console
Sony PS4 Region 2 CUH-1216B Game Console

قیمت از: 11,800,000

قیمت تا: 15,000,000

PS4 Sony Dual Shock GamePad

قیمت از: 1,750,000

قیمت تا: 1,950,000

Sony Playstation 4 Region 3 500GB Game Console
Sony Playstation 4 Region 3 500GB Game Console

قیمت از: 10,800,000

قیمت تا: 13,500,000

Sony 1TB DUAL GAME PAD PlayStation 4
Sony 1TB DUAL GAME PAD PlayStation 4

قیمت از: 11,800,000

قیمت تا: 16,500,000

Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2016A
Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2016A

قیمت از: 1,838,000

قیمت تا: 16,750,000

Sony Gamepad PS4 Color

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

Xiaomi Wireless Bluetooth Gamepad
Xiaomi Wireless Bluetooth Gamepad

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

Sony PS4 PlayStation

قیمت از: 10,500,000

قیمت تا: 11,800,000

Xiaomi FOV95 Virtual Reality Headset
Xiaomi FOV95 Virtual Reality Headset

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

Sony PS4 500GB Region 2 Uncharted 4 Game Console
Sony PS4 500GB Region 2 Uncharted 4 Game Console

قیمت از: 14,270,000

قیمت تا: 14,270,000

Sony PlayStation VR Glass

قیمت از: 18,691,000

قیمت تا: 18,691,000

Sony PlayStation VR Bundle Glass

قیمت از: 21,980,000

قیمت تا: 21,980,000

Microsoft Xbox One S 1TB Game Console

قیمت از: 14,190,000

قیمت تا: 14,190,000

Razer Xbox 360 Atrox Arcade Gamepad

قیمت از: 150,000

قیمت تا: 150,000

Microsoft Xbox One Wireless Gamepad

قیمت از: 2,090,000

قیمت تا: 2,090,000

TSCO TVR-566 VR Headset BOX

قیمت از: 410,000

قیمت تا: 410,000

TSCO TVR-568 VR Headset BOX

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

Sony PlayStation Portable PSP 3000

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft Game ConsoleXbox 3604GB

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft kinect Console Xbox

قیمت از:

قیمت تا:

Sony Playstation PSP E1000 Game Console
Sony Playstation PSP E1000 Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS VITA WiFi 8GB Playstation
Sony PS VITA WiFi 8GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PlayStation 2

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS3 Slim 160GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS3 Slim 120GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS3 Slim 250GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft 360 Super Slim 4GB Xbox

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft One Xbox

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft 360 Gears of War320GB Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft 360 320GB Halo 4 Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

4G-kinect Microsoft Xbox

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft Xbox 360 Slim 4Gb Console

قیمت از:

قیمت تا:

X- One Xbo Console

قیمت از:

قیمت تا:

Microsoft Gamepad Xbox

قیمت از:

قیمت تا:

Viera Gamepad VI-518

قیمت از:

قیمت تا:

Viera Gamepad VI-516

قیمت از:

قیمت تا:

Viera Gamepad VI-426
Viera Gamepad VI-426

قیمت از:

قیمت تا:

XP 10 Gamepad

قیمت از:

قیمت تا:

Apple iTunes 15 Dollars Gift Card

قیمت از:

قیمت تا:

Apple iTunes 25 Dollars Gift Card

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101