دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

دی لینک D-Link اپل APPLE اوریکو Orico وسترن دیجیتال western digital 2ان 2N کیونپ Qnap سنز دیجیتال Sans Digital

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap TS-1263U-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 74,260,000
قیمت تا 81,000,000
Qnap TS-863U-RP-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 74,260,000
قیمت تا 84,000,000
Qnap TS-863U-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 64,050,000
قیمت تا 70,000,000
Qnap TS-463U-RP-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 57,540,000
قیمت تا 68,600,000
Qnap TS-463U-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 41,790,000
قیمت تا 54,000,000
Qnap TVS-863 Plus-16G NAS Storage
قیمت از 73,550,000
قیمت تا 84,000,000
Qnap TVS-863-8G NAS Storage
قیمت از 59,680,000
قیمت تا 67,600,000
Qnap TVS-863-4G NAS Storage
قیمت از 56,980,000
قیمت تا 61,300,000
Qnap TVS-663-8G NAS Storage
قیمت از 48,540,000
قیمت تا 59,000,000
Qnap TVS-663-4G NAS Storage
قیمت از 45,480,000
قیمت تا 54,400,000
Qnap TVS-463-8G NAS Storage
قیمت از 41,310,000
قیمت تا 49,400,000
Qnap TVS-463-4G NAS Storage
قیمت از 38,610,000
قیمت تا 45,830,000
Qnap TS-563-8G NAS Storage
قیمت از 33,230,000
قیمت تا 36,400,000
Qnap TS-563-2G NAS Storage
قیمت از 25,570,000
قیمت تا 28,300,000
Qnap TS-853A-8G NAS Storage
قیمت از 58,240,000
قیمت تا 63,300,000
Qnap TS-853A-4G NAS Storage
قیمت از 50,580,000
قیمت تا 61,770,000
Qnap TS-653A-4G NAS Storage
قیمت از 41,310,000
قیمت تا 46,000,000
Qnap TS-653A-8G NAS Storage
قیمت از 48,960,000
قیمت تا 51,520,000
Qnap TBS-453A-4G-480GB NAS Storage
قیمت از 40,130,000
قیمت تا 40,300,000
Qnap TS-453mini-8G NAS Storage
قیمت از 29,020,000
قیمت تا 35,470,000
Qnap TS-453Mini-2G NAS Storage
قیمت از 29,770,000
قیمت تا 29,780,000
Qnap TS-1253U-RP-4G NAS Storage
قیمت از 75,100,000
قیمت تا 92,470,000
Qnap TS-853U-RP-4G NAS Storage
قیمت از 68,090,000
قیمت تا 81,000,000
Qnap TS-853U NAS Storage
قیمت از 57,880,000
قیمت تا 63,720,000
Qnap TS-453U-RP-4G NAS Storage
قیمت از 53,500,000
قیمت تا 65,930,000
Qnap TS-453U-4G RackMount NAS Storage
قیمت از 44,780,000
قیمت تا 51,260,000
Qnap TS-831X-16G NAS Storage
قیمت از 44,240,000
قیمت تا 57,740,000
Qnap TS-831X-8G NAS Storage
قیمت از 41,870,000
قیمت تا 46,300,000
Qnap TS-451 Plus-8G NAS Storage
قیمت از 30,720,000
قیمت تا 35,890,000
Qnap TS-451 Plus-2G NAS Storage
قیمت از 23,230,000
قیمت تا 27,260,000
Qnap TS-251 Plus-8G NAS Storage
قیمت از 23,840,000
قیمت تا 27,800,000
Qnap TS-251 Plus-2G NAS Storage
قیمت از 16,350,000
قیمت تا 19,200,000
Qnap TS-431 Plus NAS Storage
قیمت از 14,610,000
قیمت تا 15,210,000
Qnap TS-231 Plus NAS Storage
قیمت از 9,420,000
قیمت تا 10,060,000
Qnap TS-231 NAS Storage
قیمت از 9,410,000
قیمت تا 10,060,000
Qnap TS-131 NAS Storage
قیمت از 7,900,000
قیمت تا 8,350,000
Qnap QGenie QG-103N NAS Storage
قیمت از 6,510,000
قیمت تا 7,840,000
Qnap ES1640dc RackMount NAS Storage
قیمت از 456,510,000
قیمت تا 560,000,000
Qnap TDS-16489U-SB3 RackMount NAS Storage
قیمت از 559,920,000
قیمت تا 620,000,000
Qnap TDS-16489U-SB2 RackMount NAS Storage
قیمت از 454,746,000
قیمت تا 505,000,000
قبلی 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها