خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

اوریکو Orico وسترن دیجیتال western digital اپل APPLE دی لینک D-Link سنز دیجیتال Sans Digital 2ان 2N کیونپ Qnap

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap TS-453Bmini-8G NAS Storage
قیمت از 36,000,000
قیمت تا 36,000,000
Qnap TVS-1282-i7-64G-450W NAS Storage
قیمت از 161,000,000
قیمت تا 161,000,000
Qnap TVS-1282-i7-32G-450W NAS Storage
قیمت از 143,500,000
قیمت تا 143,500,000
Qnap TVS-1282T-i5-16G NAS Storage
قیمت از 136,500,000
قیمت تا 136,500,000
Qnap TVS-682T-i3-8G NAS Storage
قیمت از 99,500,000
قیمت تا 99,500,000
Qnap TS-128 NAS Diskless
قیمت از 5,600,000
قیمت تا 5,600,000
Qnap TVS-1282T-i7-64G NAS Storage
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 180,000,000
Qnap TS-228 NAS Diskless
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 7,500,000
QNAP TS-531X-8G NAS Network Storage
قیمت از 26,600,000
قیمت تا 26,600,000
QNAP TS-531X-16G NAS Network Storage
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 35,000,000
Qnap HS-251Plus 2G NAS Storage
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 22,600,000
Qnap TVS-863 Plus-16G NAS Storage
قیمت از 73,550,000
قیمت تا 84,000,000
Qnap TVS-1282-i7-64 NAS Storage
قیمت از 144,000,000
قیمت تا 144,000,000
Qnap TVS-1282-i7-32 NAS Storage
قیمت از 128,000,000
قیمت تا 128,000,000
Qnap TS-431 Plus NAS Storage
قیمت از 14,610,000
قیمت تا 15,210,000
Qnap TS-853U NAS Storage
قیمت از 57,880,000
قیمت تا 63,720,000
Qnap TS-453U-RP-4G NAS Storage
قیمت از 53,500,000
قیمت تا 65,930,000
Qnap TX-800P NAS Storage
قیمت از 42,920,000
قیمت تا 47,560,000
Qnap TS-451 Plus-8G NAS Storage
قیمت از 30,720,000
قیمت تا 35,890,000
Qnap TS-251 Plus-2G NAS Storage
قیمت از 16,350,000
قیمت تا 19,200,000
Qnap TS-231 Plus NAS Storage
قیمت از 9,420,000
قیمت تا 10,060,000
Qnap TS-231 NAS Storage
قیمت از 9,410,000
قیمت تا 10,060,000
Qnap QGenie QG-103N NAS Storage
قیمت از 6,210,000
قیمت تا 7,840,000
Qnap TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 186,010,000
قیمت تا 351,000,000
Qnap TS-453A-8G NAS Storage
قیمت از 42,500,000
قیمت تا 42,500,000
Qnap TS-853A-8G NAS Storage
قیمت از 58,240,000
قیمت تا 63,300,000
Qnap TS-853A-4G NAS Storage
قیمت از 50,580,000
قیمت تا 61,770,000
Qnap TS-653A-4G NAS Storage
قیمت از 41,310,000
قیمت تا 46,000,000
Qnap TS-653A-8G NAS Storage
قیمت از 48,960,000
قیمت تا 51,520,000
Qnap TS-1253U-RP-4G NAS Storage
قیمت از 75,100,000
قیمت تا 92,470,000
Qnap TS-853U-RP-4G NAS Storage
قیمت از 68,090,000
قیمت تا 81,000,000
Qnap TS-453U-4G RackMount NAS Storage
قیمت از 44,780,000
قیمت تا 51,260,000
Qnap TDS-16489U-SA2 RackMount NAS Storage
قیمت از 379,010,000
قیمت تا 420,000,000
Qnap TS-EC1680U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 181,241,000
قیمت تا 202,000,000
Qnap TS-EC1280U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 160,588,000
قیمت تا 180,000,000
Qnap TS-EC880U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 152,420,000
قیمت تا 159,000,000
Qnap REXP-1620U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 152,430,000
قیمت تا 174,000,000
Qnap TS-831X-16G NAS Storage
قیمت از 44,240,000
قیمت تا 57,740,000
Qnap TS-831X-8G NAS Storage
قیمت از 41,870,000
قیمت تا 46,300,000
Qnap TS-451 Plus-2G NAS Storage
قیمت از 23,230,000
قیمت تا 27,260,000
قبلی 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها