نام کالا کمترین قیمت (تومان) بروزرسانی
رم کورسیر دومیناتور پلاتینیوم 32GB DDR4 2666 Quad 2,450,000 0ساعت و8 دقیقه و 57 ثانیه قبل
رم کامپیوتر کورسیر ونجنس LED 16GB DDR4 2666 Dual 1,300,000 0ساعت و8 دقیقه و 57 ثانیه قبل
رم کورسیر Vengeance LPX 8GB DDR4 2666 Single 260,000 256 روز و 17ساعت و49 دقیقه و 16 ثانیه قبل
رم کورسیر ونجنس LPX 32GB DDR4 2400 Dual 870,000 256 روز و 17ساعت و49 دقیقه و 16 ثانیه قبل
رم کورسیر ونجنس LPX 32GB DDR4 3200 Dual 1,270,000 256 روز و 17ساعت و49 دقیقه و 16 ثانیه قبل
رم کورسیر دومیناتور پلاتینیوم 16GB DDR4 3200 Dual 880,000 256 روز و 17ساعت و56 دقیقه و 47 ثانیه قبل
رم کامپیوتر کورسیر ونجنس LED 16GB DDR4 3200 Dual 780,000 256 روز و 17ساعت و56 دقیقه و 8 ثانیه قبل