نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
رم کورسیر XMS3 4GB DDR3 - 1600 Single 725,000 1ساعت و21 دقیقه و 5 ثانیه قبل
رم کورسیر XMS3 8GB DDR3 - 1600 Single 1,280,000 1ساعت و21 دقیقه و 5 ثانیه قبل
رم کورسیر Vengeance LPX 8GB DDR4 2666 Single 2,600,000 69 روز و 31ساعت و6 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم کورسیر ونجنس LPX 32GB DDR4 2400 Dual 8,700,000 69 روز و 31ساعت و6 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم کورسیر ونجنس LPX 32GB DDR4 3200 Dual 7,409,000 69 روز و 31ساعت و6 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رم کورسیر دومیناتور پلاتینیوم 16GB DDR4 3200 Dual 6,690,000 69 روز و 31ساعت و13 دقیقه و 37 ثانیه قبل
رم کامپیوتر کورسیر ونجنس LED 16GB DDR4 3200 Dual 7,800,000 69 روز و 31ساعت و13 دقیقه و 58 ثانیه قبل
نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107