نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
رم کورسیر Vengeance LPX 8GB DDR4 2666 Single 2,600,000 141 روز و 15ساعت و32 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رم کورسیر ونجنس LPX 32GB DDR4 2400 Dual 8,700,000 141 روز و 15ساعت و32 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رم کورسیر ونجنس LPX 32GB DDR4 3200 Dual 7,409,000 141 روز و 15ساعت و32 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رم کورسیر دومیناتور پلاتینیوم 16GB DDR4 3200 Dual 6,690,000 141 روز و 15ساعت و39 دقیقه و 59 ثانیه قبل
رم کامپیوتر کورسیر ونجنس LED 16GB DDR4 3200 Dual 7,800,000 141 روز و 15ساعت و39 دقیقه و 20 ثانیه قبل