نام کالا برند کالا کمترین قیمت (تومان) بروزرسانی
نصب و راه اندازی تجهیزات ویپ متفرقه no name 10,000 381 روز و 26ساعت و22 دقیقه و 3 ثانیه قبل
نصب و سربندی اتصالات فیبر نوری متفرقه no name 10,000 381 روز و 26ساعت و22 دقیقه و 3 ثانیه قبل
خدمات رک اتاق سرور متفرقه no name 10,000 381 روز و 26ساعت و22 دقیقه و 3 ثانیه قبل
راه اندازی و پشتیبانی شبکه متفرقه no name 100,000 381 روز و 26ساعت و22 دقیقه و 3 ثانیه قبل
راه اندازی سرور متفرقه no name 20,000 381 روز و 26ساعت و22 دقیقه و 3 ثانیه قبل
کابل کشی فیبر نوری داخلی متفرقه no name 100,000 381 روز و 26ساعت و22 دقیقه و 3 ثانیه قبل