قیمت هارد دیسک HDD | قیمت هارد اس اس دی SSD وسترن دیجیتال western digital

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

قیمت Western Digital Purple 1TB HDD
قیمت Western Digital Purple 1TB HDD

قیمت از: 1,080,000

قیمت تا: 3,170,000

قیمت Western Digital Purple 2TB HDD
قیمت Western Digital Purple 2TB HDD

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 4,450,000

Western Digital Purple 4TB 64MB Hard Disk

قیمت از: 2,280,000

قیمت تا: 8,250,000

Western Digital Black WD1003FZEX 1TB Internal Hard Drive
Western Digital Black WD1003FZEX 1TB Internal Hard Drive

قیمت از: 2,350,000

قیمت تا: 4,690,000

قیمت Western Digital HDD -Black-2TB
قیمت Western Digital HDD -Black-2TB

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

قیمت Western Digital HDD-Black / 4TB
قیمت Western Digital HDD-Black / 4TB

قیمت از: 999,000

قیمت تا: 4,600,000

Western Digital Blue 1TB WD10EZEX HDD

قیمت از: 970,000

قیمت تا: 2,890,000

قیمت Western Digital Blue - 1TB - 64MB HDD
قیمت Western Digital Blue - 1TB - 64MB HDD

قیمت از: 970,000

قیمت تا: 2,990,000

قیمت Western Digital Red - 1TB HDD
قیمت Western Digital Red - 1TB HDD

قیمت از: 1,550,000

قیمت تا: 4,000,000

قیمت Western Digital Red - 2TB HDD
قیمت Western Digital Red - 2TB HDD

قیمت از: 1,930,000

قیمت تا: 5,450,000

قیمت Western Digital Red - 4TB HDD
قیمت Western Digital Red - 4TB HDD

قیمت از: 2,950,000

قیمت تا: 8,650,000

Western Digital Red 6TB WD60EFRX HDD

قیمت از: 4,600,000

قیمت تا: 4,600,000

Western Digital Purple WD10PURX 1TB Internal Hard Drive
Western Digital Purple WD10PURX 1TB Internal Hard Drive

قیمت از: 1,080,000

قیمت تا: 3,170,000

قیمت Western Digital WD40PURX HDD
قیمت Western Digital WD40PURX HDD

قیمت از: 2,280,000

قیمت تا: 8,250,000

Western Digital Green 120GB M.2 WDS120G1G0B SSD Drive
Western Digital Green 120GB M.2 WDS120G1G0B SSD Drive

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 850,000

Western Digital Purple 6TB WD60PURX HDD Surveillance
Western Digital Purple 6TB WD60PURX HDD Surveillance

قیمت از: 3,600,000

قیمت تا: 12,950,000

Western Digital Purple 8TB WD80PURX HDD
Western Digital Purple 8TB WD80PURX HDD

قیمت از: 1,515,000

قیمت تا: 5,700,000

Western Digital Blue WD40EZRZ 4T Internal Hard Drive
Western Digital Blue WD40EZRZ 4T Internal Hard Drive

قیمت از: 2,220,000

قیمت تا: 2,220,000

Western Digital Green 120GB SSD WDS120G1G0A

قیمت از: 690,000

قیمت تا: 690,000

Western Digital Green 240GB WDS240G1G0A SSD

قیمت از: 890,000

قیمت تا: 890,000

Western Digital GREEN WDS240G1G0B 240GB SSD Drive
Western Digital GREEN WDS240G1G0B 240GB SSD Drive

قیمت از: 890,000

قیمت تا: 890,000

Western Digital WD2003FZEX HDD

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Western Digital Black WD101FZBX 10TB 3.5inch HDD
Western Digital Black WD101FZBX 10TB 3.5inch HDD

قیمت از: 14,500,000

قیمت تا: 14,500,000

Western Digital Black WD4004FZWX 4TB 3.5inch HDD
Western Digital Black WD4004FZWX 4TB 3.5inch HDD

قیمت از: 4,600,000

قیمت تا: 4,600,000

Western Digital Ultrastar DC HC330 0B42266 10TB 3.5inch HDD
Western Digital Ultrastar DC HC330 0B42266 10TB 3.5inch HDD

قیمت از: 9,900,000

قیمت تا: 9,900,000

Western Digital My Passport WDBYFT0040B 4TB External Hard
Western Digital My Passport WDBYFT0040B 4TB External Hard

قیمت از: 2,320,000

قیمت تا: 2,320,000

Western Digital My Passport 2TB External Hard
Western Digital My Passport 2TB External Hard

قیمت از: 1,680,000

قیمت تا: 1,680,000

Western Digital My Passport WDBYvg0010BBK-WESN 1TB External Hard
Western Digital My Passport WDBYvg0010BBK-WESN 1TB External Hard

قیمت از: 1,070,000

قیمت تا: 1,070,000

Western Digital Black WD4005FZBX 4TB HDD
Western Digital Black WD4005FZBX 4TB HDD

قیمت از: 4,600,000

قیمت تا: 4,600,000

Western Digital Purple WD10PURZ 1TB 3.5inch Enterprise HDD
Western Digital Purple WD10PURZ 1TB 3.5inch Enterprise HDD

قیمت از: 1,080,000

قیمت تا: 1,080,000

Western Digital Purple WD40PURZ 4TB 3.5inch Enterprise HDD
Western Digital Purple WD40PURZ 4TB 3.5inch Enterprise HDD

قیمت از: 2,280,000

قیمت تا: 2,280,000

Western Digital Blue WD10EZRZ 1TB 3.5inch HDD
Western Digital Blue WD10EZRZ 1TB 3.5inch HDD

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

Western Digital Black WD6003FZBX 6TB 3.5inch HDD
Western Digital Black WD6003FZBX 6TB 3.5inch HDD

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 5,800,000

Western Digital Blue WD20EZAZ 2TB 3.5inch HDD
Western Digital Blue WD20EZAZ 2TB 3.5inch HDD

قیمت از: 1,470,000

قیمت تا: 1,470,000

Western Digital Black 1TB WD1002FAEX HDD
Western Digital Black 1TB WD1002FAEX HDD

قیمت از: 2,350,000

قیمت تا: 2,350,000

Western Digital RED WD80EFAX 8TB Surveillance HDD

قیمت از: 6,550,000

قیمت تا: 6,550,000

Western Digital RED WD100EFAX 10TB Surveillance HDD

قیمت از: 9,000,000

قیمت تا: 9,000,000

Western Digital Red WD121KFBX 12TB Surveillance HDD

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 11,000,000

HDD Western Digital Red 2TB WD20EFRX
HDD Western Digital Red 2TB WD20EFRX

قیمت از: 1,930,000

قیمت تا: 1,930,000

Western Digital Blue 500GB WD5000AAKX HDD

قیمت از: 135,000

قیمت تا: 380,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101