ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 

قیمت سوئیچ شبکه دی لینک D-Link

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Cisco Dlink 8Port DGS-1008P Switch

قیمت از:

قیمت تا: 4,170,000

D-Link DES-1210-52 Switch

قیمت از: 1,070,000

قیمت تا: 10,820,000

D-Link DGS-1008D Switch

قیمت از: 510,000

قیمت تا: 1,030,000

D-Link DES-1024d Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,990,000

D-Link DGS-1016A Switch

قیمت از:

قیمت تا: 2,990,000

D-Link DGS-1008A Switch

قیمت از: 755,000

قیمت تا: 1,000,000

D-Link DGS-1024D Switch

قیمت از:

قیمت تا: 5,320,000

Cisco Dlink DGS-1210-28P Switch

قیمت از: 13,800,000

قیمت تا: 20,170,000

D-Link DES-1005D 5-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch

قیمت از:

قیمت تا: 580,000

D-Link DGS-1005D 5-Port Gigabit Switch

قیمت از: 720,000

قیمت تا: 755,000

D-Link DGS-1024A Switch

قیمت از:

قیمت تا: 4,900,000

D-Link DES 1026G Switch

قیمت از:

قیمت تا: 3,630,000

D-Link DES-1008D Switch

قیمت از:

قیمت تا: 970,000

D-Link DES-1024A Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,400,000

D-Link DES-1005A 5 Port Switch

قیمت از:

قیمت تا: 800,000

D-Link DGS-1016D Switch

قیمت از:

قیمت تا: 3,550,000

D-link DGS-1100-08 48-Port Switch

قیمت از:

قیمت تا: 8,890,000

D-link DES-1016A Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,030,000

D-Link DES-1008A Switch

قیمت از:

قیمت تا: 420,000

D-Link DES-1016D Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,710,000

D-Link DES-1024A C Switch

قیمت از: 1,280,000

قیمت تا: 1,660,000

D-link DGS-1210-20 20 Port Switch

قیمت از: 7,200,000

قیمت تا: 7,600,000

قیمت D-Link DES-1008PA 8-PORT DESKTOP SWITCH
قیمت D-Link DES-1008PA 8-PORT DESKTOP SWITCH

قیمت از:

قیمت تا: 2,380,000

قیمت D-Link DES-1210-28P 28-Port 10/100Mbps Web Smart Switch With 4 Gigabit
قیمت D-Link DES-1210-28P 28-Port 10/100Mbps Web Smart Switch With 4 Gigabit

قیمت از: 5,620,000

قیمت تا: 5,620,000

قیمت D-Link DES-1210-28 28-Port Fast Ethernet WebSmart Switch
قیمت D-Link DES-1210-28 28-Port Fast Ethernet WebSmart Switch

قیمت از: 5,600,000

قیمت تا: 5,700,000

D-Link DES-1024R 24-Port  Switch

قیمت از: 4,060,000

قیمت تا: 4,060,000

D-Link DES-1018P 18-Port  Switch

قیمت از: 7,580,000

قیمت تا: 7,900,000

D-link KVM-121 2Port Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,130,000

D-link KVM-222 2Port Switch

قیمت از: 1,230,000

قیمت تا: 1,450,000

D-link DGS-1100-08 Switch

قیمت از: 2,600,000

قیمت تا: 2,990,000

D-link DGS-1100-18 18Port Switch

قیمت از: 5,900,000

قیمت تا: 6,300,000

D-link DGS-1210-10P 10Port Switch

قیمت از: 8,260,000

قیمت تا: 8,700,000

D-Link DES-105 5 Port Fast Ethernet Switch
D-Link DES-105 5 Port Fast Ethernet Switch

قیمت از:

قیمت تا: 530,000

D-Link DES-1016C 16 Port Fast Ethernet Switch
D-Link DES-1016C 16 Port Fast Ethernet Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,360,000

D-Link DGS-108 8 Port Gigabit Switch
D-Link DGS-108 8 Port Gigabit Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,220,000

D-Link DGS-1100-10MP 10 Port Gigabit PoE Switch
D-Link DGS-1100-10MP 10 Port Gigabit PoE Switch

قیمت از: 11,900,000

قیمت تا: 12,990,000

D-Link DGS-1100-26MPP 26 Port Gigabit PoE Switch
D-Link DGS-1100-26MPP 26 Port Gigabit PoE Switch

قیمت از: 24,610,000

قیمت تا: 30,370,000

D-Link DGS-1210-52MPP 52 Port Gigabit PoE Switch
D-Link DGS-1210-52MPP 52 Port Gigabit PoE Switch

قیمت از: 42,170,000

قیمت تا: 46,460,000

D-Link DGS-1510-28P 28 Port Gigabit PoE Switch
D-Link DGS-1510-28P 28 Port Gigabit PoE Switch

قیمت از: 29,160,000

قیمت تا: 32,530,000

D-Link DXS-1210-10TS 10 Port Gigabit Ethernet Switch
D-Link DXS-1210-10TS 10 Port Gigabit Ethernet Switch

قیمت از: 41,750,000

قیمت تا: 45,510,000