قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Cisco VS-S2T-10G Switch Module

قیمت از: 4,510,000

قیمت تا: 4,510,000

Cisco WS-C2960S-48TS-S Switch

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

CISCO WS-C2960-24TT-L 24Port SWITCH
CISCO WS-C2960-24TT-L 24Port SWITCH

قیمت از: 600,000

قیمت تا: 900,000

Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch
Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch

قیمت از: 10,800,000

قیمت تا: 10,800,000

Cisco WS-C3750-24TS-E Switch

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 7,500,000

Cisco WS-C2960-Plus-48PST-L 48Port Switch

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

Cisco WS-C3850-48XS-S 48Port Managed PoE Switch
Cisco WS-C3850-48XS-S 48Port Managed PoE Switch

قیمت از: 125,000,000

قیمت تا: 125,000,000

Cisco WS-C3850-12S-E 12Port Managed PoE Switch
Cisco WS-C3850-12S-E 12Port Managed PoE Switch

قیمت از: 35,000,000

قیمت تا: 35,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 24LC-L 24Port PoE Switch
Cisco WS-C2960-Plus 24LC-L 24Port PoE Switch

قیمت از: 3,800,000

قیمت تا: 3,800,000

Cisco WS-C2960S-48FPD-L Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C3560X-24T-S Switch

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO WS-C3750X-24P-S SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960S-24TD-L Switch

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 2960s 24PD-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO C3KX-PWR-715WAC Power Switch
CISCO C3KX-PWR-715WAC Power Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C3750X-12S-E Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco SRW208MP-K9-EU Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Switch Cisco SRW2048-K9-UK

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960S-48TS-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C3750G 48TS-S Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C 3750V2-48TS-S Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960G 48TC-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Switch Cisco WS-C2960S-48LPS-L

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 3560X-48T-S SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 2960 8TC-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C3750 G-12S-S 12 Port Switch

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO WS-C2960X-24TS-L 24 Port Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960-24TC-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO WS-C 3750 G-24PS-S SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960-48TT-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco 2960G 8TC-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco 2960G 24TC-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco 3750G 24TS-S1U SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960 48TC-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960 24TT-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960S-24TS-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960s 24PS-L 4 24 port SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960 24PC-L 24 Port SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 3560X 24T-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco Switch WS-C3560V2-48TS-S

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101