قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Cisco WS-C2960S-48TS-S Switch

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

CISCO WS-C2960X-24TS-L 24 Port Switch

قیمت از: 3,100,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C2960-24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

Cisco WS-C2960-48TT-L SWITCH

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

Cisco WS-C2960 48TC-L SWITCH

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,500,000

Cisco WS-C2960S-24TS-L SWITCH

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

Cisco WS-C2960s 24PS-L 4 24 port SWITCH

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

Cisco WS-C2960 24PC-L 24 Port SWITCH

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 3,700,000

CISCO WS-C2960-24TT-L 24Port SWITCH
CISCO WS-C2960-24TT-L 24Port SWITCH

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 900,000

Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch
Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch

قیمت از: 10,800,000

قیمت تا: 10,800,000

Cisco WS-C2960G-24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 1,600,000

Cisco WS-C3750-24TS-E Switch

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 7,500,000

Cisco WS-C2960X-24TD-L SWITCH

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 13,500,000

Cisco WS-C2960X-48TS-L 48 Port Switch
Cisco WS-C2960X-48TS-L 48 Port Switch

قیمت از: 10,500,000

قیمت تا: 10,500,000

cisco WS-C2960S-24TS-S switch
cisco WS-C2960S-24TS-S switch

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

Cisco WS-C3850-24T-E 24 Port Switch

قیمت از: 26,500,000

قیمت تا: 26,500,000

Cisco WS-C3850-24S-S 24 Port Switch

قیمت از: 53,000,000

قیمت تا: 53,000,000

Cisco WS-C3850-24S-E 24 Port Switch

قیمت از: 55,000,000

قیمت تا: 55,000,000

Cisco WS-C3850-24XS-S 24 Port Switch

قیمت از: 85,000,000

قیمت تا: 85,000,000

CISCO WS-C3850-24T-S 24Port SWITCH
CISCO WS-C3850-24T-S 24Port SWITCH

قیمت از: 21,000,000

قیمت تا: 21,000,000

Cisco WS-C3850-12XS-S 12Port Switch

قیمت از: 42,000,000

قیمت تا: 42,000,000

Cisco WS-C2960-Plus-48PST-L 48Port Switch

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

Cisco WS-C2960G-48TC-L 48 Port Switch

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

Cisco WS-C3850-24XS-E 24Port Managed Switch
Cisco WS-C3850-24XS-E 24Port Managed Switch

قیمت از: 95,000,000

قیمت تا: 95,000,000

Cisco WS-C3850-48XS-S 48Port Managed PoE Switch
Cisco WS-C3850-48XS-S 48Port Managed PoE Switch

قیمت از: 125,000,000

قیمت تا: 125,000,000

Cisco WS-C3850-12S-E 12Port Managed PoE Switch
Cisco WS-C3850-12S-E 12Port Managed PoE Switch

قیمت از: 35,000,000

قیمت تا: 35,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 24LC-L 24Port PoE Switch
Cisco WS-C2960-Plus 24LC-L 24Port PoE Switch

قیمت از: 3,800,000

قیمت تا: 3,800,000

Cisco WS-C3750X-12S-E Switch

قیمت از: 11,250,000

قیمت تا: 11,250,000

Cisco 3750X 12S-S 12 Port SWITCH

قیمت از: 11,250,000

قیمت تا: 11,250,000

Cisco WS-C2960S-48FPD-L Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C3560X-24T-S Switch

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO WS-C3750X-24P-S SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960S-24TD-L Switch

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 2960s 24PD-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO C3KX-PWR-715WAC Power Switch
CISCO C3KX-PWR-715WAC Power Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco SRW208MP-K9-EU Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Switch Cisco SRW2048-K9-UK

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C2960S-48TS-L SWITCH

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C3750G 48TS-S Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco WS-C 3750V2-48TS-S Switch

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100