قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Cisco WS-C3750X-12S-E Switch

قیمت از: 11,250,000

قیمت تا: 14,100,000

CISCO WS-C2960X-24TS-L 24 Port Switch

قیمت از: 3,100,000

قیمت تا: 27,000,000

Cisco WS-C2960 24PC-L 24 Port SWITCH

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 3,700,000

Cisco WS-C3560X-24T-S Switch

قیمت از: 4,600,000

قیمت تا: 4,600,000

CISCO WS-C3750X-24P-S SWITCH

قیمت از: 8,250,000

قیمت تا: 8,250,000

Cisco WS-C2960S-24TD-L Switch

قیمت از: 8,600,000

قیمت تا: 12,000,000

CISCO 2960s 24PD-L SWITCH

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 13,500,000

CISCO C3KX-PWR-715WAC Power Switch
CISCO C3KX-PWR-715WAC Power Switch

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

Switch Cisco SRW2048-K9-UK

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 2,700,000

Cisco WS-C2960S-48TS-L SWITCH

قیمت از: 4,100,000

قیمت تا: 4,200,000

Cisco WS-C3750G 48TS-S Switch

قیمت از: 6,900,000

قیمت تا: 12,000,000

Cisco WS-C2960G 48TC-L SWITCH

قیمت از: 2,850,000

قیمت تا: 4,300,000

CISCO 3560X-48T-S SWITCH

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

CISCO 2960 8TC-L SWITCH

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

Cisco WS-C2960-24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 2,200,000

CISCO WS-C 3750 G-24PS-S SWITCH

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

Cisco WS-C2960-48TT-L SWITCH

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,910,000

Cisco 2960G 8TC-L SWITCH

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

Cisco 2960G 24TC-L SWITCH

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

Cisco 3750G 24TS-S1U SWITCH

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,500,000

Cisco WS-C2960 48TC-L SWITCH

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 2,300,000

Cisco WS-C2960 24TT-L SWITCH

قیمت از: 1,750,000

قیمت تا: 1,750,000

Cisco WS-C2960S-24TS-L SWITCH

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 4,200,000

Cisco WS-C2960s 24PS-L 4 24 port SWITCH

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 7,000,000

Cisco 3750 24TS-S Switch

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,100,000

Cisco WS-C3560V2-24TS-S Switch

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 1,900,000

Cisco WS-C2960-48PST-L SWITCH

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,850,000

CISCO SG300-10SFP SWITCH

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

Cisco WS-C2960S-48LPD-L SWITCH

قیمت از: 14,100,000

قیمت تا: 17,000,000

CISCO SRW2008P SWITCH

قیمت از: 1,150,000

قیمت تا: 1,150,000

Cisco SRW2024P-K9-EU Switch

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 1,900,000

Cisco WS-C3560X-48P-S Switch

قیمت از: 10,200,000

قیمت تا: 10,200,000

Cisco WS-C 3750X-48T-E 48-Port Switch

قیمت از: 18,500,000

قیمت تا: 18,500,000

Cisco WS-C 3560X-24T-L Switch

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,500,000

Cisco WS-C3560G-48PS-S Switch

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,500,000

Cisco WS-C3560V2-24PS-S Switch

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

Switch 24 Port Cisco WS-C3560G-24PS-S
Switch 24 Port Cisco WS-C3560G-24PS-S

قیمت از: 5,200,000

قیمت تا: 5,200,000

CISCO 3750X 48T-S SWITCH

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

CISCO 3750 48TS-S SWITCH

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

CISCO WS-C3750X-24S-E SWITCH

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 43,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101