ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Cisco WS-C3750X-12S-E Switch

قیمت از: 112,500,000

قیمت تا: 143,000,000

CISCO WS-C2960X-24TS-L 24 Port Switch

قیمت از: 27,500,000

قیمت تا: 33,500,000

Cisco WS-C2960 24PC-L 24 Port SWITCH

قیمت از: 15,500,000

قیمت تا: 37,000,000

Cisco 3750X 12S-S 12 Port SWITCH

قیمت از: 105,000,000

قیمت تا: 117,600,000

Cisco WS-C3560X-24T-S Switch

قیمت از: 45,000,000

قیمت تا: 46,500,000

Cisco WS-C2960-24TC-L SWITCH

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 14,000,000

Cisco WS-C2960-48TT-L SWITCH

قیمت از: 9,000,000

قیمت تا: 17,000,000

Cisco 2960G 24TC-L SWITCH

قیمت از: 11,500,000

قیمت تا: 26,000,000

Cisco 3750G 24TS-S1U SWITCH

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 47,500,000

Cisco WS-C2960 48TC-L SWITCH

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 21,000,000

Cisco WS-C2960 24TT-L SWITCH

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 100,000,000

Cisco WS-C2960S-24TS-L SWITCH

قیمت از: 23,000,000

قیمت تا: 32,000,000

Cisco WS-C2960-48PST-L SWITCH

قیمت از: 36,000,000

قیمت تا: 65,000,000

CISCO WS-C3750X 24T-S SWITCH

قیمت از: 65,500,000

قیمت تا: 74,000,000

Cisco WS-C3750X-24T-L Switch

قیمت از: 59,000,000

قیمت تا: 60,000,000

Cisco WS-C3560G-48PS-S Switch

قیمت از: 19,000,000

قیمت تا: 58,000,000

Switch 24 Port Cisco WS-C3560G-24PS-S
Switch 24 Port Cisco WS-C3560G-24PS-S

قیمت از: 33,000,000

قیمت تا: 35,000,000

Cisco 3750V2 48PS-S 48 Port Switch

قیمت از: 45,000,000

قیمت تا: 98,000,000

CISCO 3750X 48T-S SWITCH

قیمت از: 115,000,000

قیمت تا: 122,000,000

CISCO 3750 48TS-S SWITCH

قیمت از: 18,000,000

قیمت تا: 24,000,000

Cisco WS-C3750X-48T-L Switch

قیمت از: 103,000,000

قیمت تا: 125,000,000

CISCO WS-C2960CG-8TC-L SWITCH

قیمت از: 17,200,000

قیمت تا: 170,000,000

Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch
Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch

قیمت از: 37,000,000

قیمت تا: 50,000,000

Cisco WS-C2960G-24TC-L SWITCH

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 25,000,000

Cisco WS-C3750-48PS-S Switch

قیمت از: 18,000,000

قیمت تا: 24,000,000

Cisco WS-C 3750V2-24PS-S Switch

قیمت از: 30,000,000

قیمت تا: 51,000,000

Cisco WS-C3750G-24TS-E1U Switch

قیمت از: 29,000,000

قیمت تا: 74,000,000

Cisco WS-C3750-24PS-S Switch

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 25,000,000

Cisco WS-C2960X-48TD-L SWITCH

قیمت از: 68,000,000

قیمت تا: 78,000,000

Cisco WS-C2960X-24TD-L SWITCH

قیمت از: 47,000,000

قیمت تا: 57,000,000

Cisco WS-C2960X-48TS-L 48 Port Switch
Cisco WS-C2960X-48TS-L 48 Port Switch

قیمت از: 1,650,000

قیمت تا: 56,000,000

Cisco WS-C2960X-48FPD-L SWITCH

قیمت از: 85,000,000

قیمت تا: 112,000,000

cisco WS-C2960S-24TS-S switch
cisco WS-C2960S-24TS-S switch

قیمت از: 23,000,000

قیمت تا: 28,700,000

CISCO Used WS-C3750G-48PS-S 48Port Switch

قیمت از: 54,000,000

قیمت تا: 55,000,000

Cisco WS-C3850-24T-E 24 Port Switch

قیمت از: 95,000,000

قیمت تا: 125,000,000

Cisco WS-C3850-24S-S 24 Port Switch

قیمت از: 235,000,000

قیمت تا: 300,000,000

Cisco WS-C3850-24XS-S 24 Port Switch

قیمت از: 410,000,000

قیمت تا: 450,000,000

Cisco WS-C2960S-48FPS-L 48 Port Switch

قیمت از: 71,500,000

قیمت تا: 90,000,000

Cisco WS-C3560G-24TS-S 24 Port Switch

قیمت از: 25,000,000

قیمت تا: 35,000,000

Cisco WS-C2960S-48TD-L 48 Port Switch

قیمت از: 55,000,000

قیمت تا: 88,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101