ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 

قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Cisco WS-C3560X-24T-S Switch

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,600,000

Cisco WS-C2960-24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,200,000

Cisco WS-C2960-48TT-L SWITCH

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 1,650,000

Cisco 2960G 24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 2,200,000

Cisco 3750G 24TS-S1U SWITCH

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 3,300,000

Cisco WS-C2960 48TC-L SWITCH

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,750,000

Cisco WS-C2960 24TT-L SWITCH

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 800,000

Cisco WS-C2960S-24TS-L SWITCH

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,750,000

Cisco WS-C2960-48PST-L SWITCH

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 4,800,000

CISCO WS-C3750X 24T-S SWITCH

قیمت از: 7,300,000

قیمت تا: 7,300,000

Cisco WS-C3750X-24T-L Switch

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

Cisco WS-C3560G-48PS-S Switch

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 5,000,000

Switch 24 Port Cisco WS-C3560G-24PS-S
Switch 24 Port Cisco WS-C3560G-24PS-S

قیمت از: 3,400,000

قیمت تا: 3,500,000

Cisco 3750V2 48PS-S 48 Port Switch

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,500,000

CISCO 3750X 48T-S SWITCH

قیمت از: 11,700,000

قیمت تا: 12,200,000

CISCO 3750 48TS-S SWITCH

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

Cisco WS-C3750X-48T-L Switch

قیمت از: 12,500,000

قیمت تا: 12,500,000

CISCO WS-C2960CG-8TC-L SWITCH

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch
Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,500,000

Cisco WS-C2960G-24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,700,000

Cisco WS-C3750-48PS-S Switch

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

Cisco WS-C 3750V2-24PS-S Switch

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 3,400,000

Cisco WS-C3750G-24TS-E1U Switch

قیمت از: 3,800,000

قیمت تا: 5,000,000

Cisco WS-C3750-24PS-S Switch

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 2,500,000

Cisco WS-C2960X-48TD-L SWITCH

قیمت از: 6,800,000

قیمت تا: 7,800,000

Cisco WS-C2960X-24TD-L SWITCH

قیمت از: 4,700,000

قیمت تا: 20,000,000

Cisco WS-C2960X-48TS-L 48 Port Switch
Cisco WS-C2960X-48TS-L 48 Port Switch

قیمت از: 580,000

قیمت تا: 5,600,000

Cisco WS-C2960X-48FPD-L SWITCH

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 11,200,000

cisco WS-C2960S-24TS-S switch
cisco WS-C2960S-24TS-S switch

قیمت از: 2,350,000

قیمت تا: 2,700,000

CISCO Used WS-C3750G-48PS-S 48Port Switch

قیمت از: 5,400,000

قیمت تا: 5,500,000

Cisco WS-C3850-24T-E 24 Port Switch

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 12,500,000

Cisco WS-C3850-24S-S 24 Port Switch

قیمت از: 23,500,000

قیمت تا: 30,000,000

Cisco WS-C3850-24XS-S 24 Port Switch

قیمت از: 34,000,000

قیمت تا: 45,000,000

Cisco WS-C2960S-48FPS-L 48 Port Switch

قیمت از: 7,180,000

قیمت تا: 7,500,000

Cisco WS-C3560G-24TS-S 24 Port Switch

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 2,500,000

Cisco WS-C2960S-48TD-L 48 Port Switch

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 8,700,000

Cisco WS-C3750X-12S-E Switch

قیمت از: 11,250,000

قیمت تا: 11,300,000

CISCO WS-C2960X-24TS-L 24 Port Switch

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C2960 24PC-L 24 Port SWITCH

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 3,700,000

Cisco 3750X 12S-S 12 Port SWITCH

قیمت از: 11,250,000

قیمت تا: 11,760,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100