ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Cisco WS-C2960 24PC-L 24 Port SWITCH

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 3,700,000

Cisco WS-C3750X-12S-E Switch

قیمت از: 11,250,000

قیمت تا: 11,300,000

CISCO WS-C2960X-24TS-L 24 Port Switch

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 5,300,000

Cisco 3750X 12S-S 12 Port SWITCH

قیمت از: 10,600,000

قیمت تا: 11,760,000

Cisco WS-C2960S-48FPD-L Switch

قیمت از: 8,600,000

قیمت تا: 8,600,000

Cisco WS-C3560X-24T-S Switch

قیمت از: 4,450,000

قیمت تا: 4,650,000

CISCO WS-C3750X-24P-S SWITCH

قیمت از: 8,250,000

قیمت تا: 8,950,000

Cisco WS-C2960S-48TS-S Switch

قیمت از: 3,150,000

قیمت تا: 3,700,000

CISCO 2960s 24PD-L SWITCH

قیمت از: 6,900,000

قیمت تا: 6,900,000

Cisco WS-C2960S-48TS-L SWITCH

قیمت از: 3,650,000

قیمت تا: 3,700,000

Cisco WS-C3750G 48TS-S Switch

قیمت از: 3,250,000

قیمت تا: 8,000,000

Cisco WS-C2960G 48TC-L SWITCH

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 3,850,000

Switch Cisco WS-C2960S-48LPS-L

قیمت از: 6,080,000

قیمت تا: 6,080,000

CISCO 3560X-48T-S SWITCH

قیمت از: 6,900,000

قیمت تا: 9,000,000

CISCO 2960 8TC-L SWITCH

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,450,000

Cisco WS-C3750 G-12S-S 12 Port Switch

قیمت از: 1,850,000

قیمت تا: 2,000,000

Cisco WS-C2960-24TC-L SWITCH

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 1,200,000

CISCO WS-C 3750 G-24PS-S SWITCH

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 7,500,000

Cisco WS-C2960-48TT-L SWITCH

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 1,650,000

Cisco 2960G 8TC-L SWITCH

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 2,200,000

Cisco 2960G 24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 2,600,000

Cisco 3750G 24TS-S1U SWITCH

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 4,750,000

Cisco WS-C2960 48TC-L SWITCH

قیمت از: 1,320,000

قیمت تا: 1,800,000

Cisco WS-C2960 24TT-L SWITCH

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C2960S-24TS-L SWITCH

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Cisco WS-C2960s 24PS-L 4 24 port SWITCH

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 4,230,000

Cisco Switch WS-C3560V2-48TS-S

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 2,700,000

Cisco 3750X 24P-S Switch

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 8,950,000

Cisco WS-C 3750X-48T-S Switch

قیمت از: 8,950,000

قیمت تا: 8,950,000

Cisco 3750 24TS-S Switch

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 2,500,000

Cisco WS-C 3750-48TS-S Switch

قیمت از: 1,430,000

قیمت تا: 2,550,000

Cisco WS-C2960-48PST-L SWITCH

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 4,800,000

CISCO WS-C3750X 24T-S SWITCH

قیمت از: 7,100,000

قیمت تا: 7,550,000

Cisco WS-C3750X-24T-L Switch

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

Cisco WS-C3560G-48PS-S Switch

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 5,800,000

CISCO 3750X 48T-S SWITCH

قیمت از: 8,950,000

قیمت تا: 12,200,000

CISCO 3750 48TS-S SWITCH

قیمت از: 1,430,000

قیمت تا: 2,400,000

Cisco WS-C 3750X-24S-S SWITCH

قیمت از: 18,900,000

قیمت تا: 20,500,000

Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch
Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 6,400,000

Cisco WS-C2960G-24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 2,500,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100