برندهای پرینتر سه بعدی

میکربات makerbot میکرفت miicraft

قیمت پرینتر سه بعدی| خرید پرینتر 3 بعدی |قیمت چاپگر سه بعدی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
MakerBot Replicator 2X 3D Printer
قیمت از 167,500,000
قیمت تا 167,500,000
Miicraft 100 3D Printer
قیمت از 397,900,000
قیمت تا 397,900,000
Miicraft 50 3D Printer
قیمت از 377,500,000
قیمت تا 377,500,000
MakerBot Replicator Z18 3D Printer
قیمت از 352,500,000
قیمت تا 352,500,000
Miicraft 80 3D Printer
قیمت از 385,000,000
قیمت تا 385,000,000
Miicraft 100X 3D Printer
قیمت از 455,000,000
قیمت تا 455,000,000
MakerBot Replicator 3D Printer
قیمت از 170,000,000
قیمت تا 170,000,000
MakerBot Replicator Mini 3D Printer
قیمت از 61,800,000
قیمت تا 61,800,000
Miicraft 125 3D Printer
قیمت از 434,000,000
قیمت تا 434,000,000
Miicraft Plus 3D Printer
قیمت از 214,000,000
قیمت تا 214,000,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها