شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای رم سرور

نانیا Nanya هاینیکس Hynix کروشیال CRUCIAL اچ پی HP

قیمت رم سرور RAM

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP DL580 G7-E7 644172-B21 Memory cartridge
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
HP ML310e G8 RAM Server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP DL360 G7 604505-B21 RAM Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DL380p G8 RAM Sever
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
HP ML310e G8 v2 RAM Sever
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,850,000
HP 16GB DDR4-2133 726720-B21 RAM Server
قیمت از 12,900,000
قیمت تا 13,000,000
HP DL580 G5 449416-001 Memory expansion board
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 3,700,000
HP ML370 G4 343057-B21 RAM Sever
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,100,000
HP DL320 G5 408854-B21 RAM Server
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
HP DL360 G5 413015-B21 RAM Sever
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
HP 8GB PC3-12800E RAM Server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 5,000,000
HP 8GB PC3-12800R Server RAM
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
HP ML370 G5 Memory board
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 2,800,000
HP 16GB PC2-5300F RAM Sever
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 5,800,000
HP 16GB DDR4-2400 805349-B21 RAM Server
قیمت از 6,450,000
قیمت تا 7,000,000
HP DL380 G6 496069-001 Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP DL380 G7 Server Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
HP 4GB PC2-5300 Server RAM
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R 713985-B21 RAM Sever
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 7,300,000
HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R 647899-B21  RAM Sever
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 4,300,000
HP 16GB PC3-12800R Server RAM
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,100,000
HP ML110 G6 500672-B21 RAM Server
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP PC2-5300F 8GB RAM Sever
قیمت از 2,100,000
قیمت تا 2,500,000
HP 8GB PC3L-10600 647909-B21 RAM Server
قیمت از 1,250,000
قیمت تا 1,250,000
HP 16GB PC3L-10600R 627812-B21 RAM Sever
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 7,500,000
HP 16GB 2RX4 PC3-12800R-11-Kit 684066-B21 Server RAM
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,500,000
HP 8GB DDR4-2133 759934-B21 Server RAM
قیمت از 4,100,000
قیمت تا 4,200,000
HP 4GB 669322-B21 RAM Server
قیمت از 1,900,000
قیمت تا 1,900,000
HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit RAM Sever
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 7,400,000
HP 32GB DDR4-2133 728629-B21 Server RAM
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 18,000,000
HP DL360p G8 708643-B21 32GB RAM Server
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP 16GB DDR4-2133 726719-B21 RAM Server
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 7,100,000
HP 2GB PC3-12800E 669320-B21 Server Ram
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP 4GB 647893-B21 RAM Sever
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
HP 16GB 708641-B21 Server RAM
قیمت از 7,200,000
قیمت تا 8,200,000
HP 512MB P-Series BBWC 462967-B21 RAM Sever
قیمت از 900,000
قیمت تا 900,000
HP 256MB 462968-B21 RAM Server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
HP 2GB PC3L-10600E RAM Server
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
HP DDRII PC-5300 8GB RAM Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,700,000
HP 4GB 500658-B21 RAM Sever
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,800,000
2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها