برندهای نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

سیسکو CISCO متفرقه no name

نصب و راه اندازی شبکه و پشتیبانی و خدمات شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Repair server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Fiber Optic Fittings Installation
قیمت از 80,000
قیمت تا 200,000
Server Room Cooling Systems
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 2,000,000
Fiber Optic Cabling
قیمت از 60,000
قیمت تا 70,000
Building Network Platform
قیمت از 100,000
قیمت تا 1,000,000
Services Room Rack Server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,500,000
Services Software Surveillance
قیمت از 450,000
قیمت تا 600,000
Setup and Support Network
قیمت از 400,000
قیمت تا 400,000
Server Setup
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Installation and fillet Copper fittings
قیمت از 180,000
قیمت تا 180,000
Network Documentation
قیمت از 800,000
قیمت تا 1,000,000
Copper Data Cabling
قیمت از 23,000
قیمت تا 23,000
Test network platform
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
MikroTik Services
قیمت از 800,000
قیمت تا 900,000
VOIP Devices Installation
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
CCTV Camera Installation
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
Implementation of secure network infrastructure
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Installation Of Backup Equipment
قیمت از 600,000
قیمت تا 600,000
Network installation point to point wireless
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000
Fire Alarm protection in server room
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Fire Suppression Systems for Server Rooms
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Cisco Maintenance Of Equipment And Services
قیمت از 700,000
قیمت تا 1,000,000
Network Load Balancing Installation
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
Network virtualization
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Firewall Setup and configure
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Server Windows Installation
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 1,500,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


خدمات و محصولات

دسترسی سریع به قیمت ها