برندهای فایروال

سپهر کریو Kerio دی لینک D-Link هوآوی Huawei سیسکو CISCO

قیمت فایروال خرید Firewall

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
CISCO ASA5510 FIREWALL
قیمت از 55,000,000
قیمت تا 65,000,000
CISCO ASA5520 FIREWALL
قیمت از 89,500,000
قیمت تا 100,000,000
CISCO ASA5550 FIREWALL
قیمت از 490,000,000
قیمت تا 490,000,000
CISCO ASA5540 FIREWALL
قیمت از 278,000,000
قیمت تا 278,000,000
Huawei USG6370 Next-Generation Firewall
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
CISCO ASA 5505 FIREWALL
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
CISCO ASA5515-K9 FIREWALL
قیمت از 81,500,000
قیمت تا 81,500,000
Cisco WS-X6748-GE-TX 48Port Firewall Module
قیمت از 160,000,000
قیمت تا 160,000,000
Kerio CONTROL BOX NG100 Firewall
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
Kerio CONTROL BOX NG300 Firewall
قیمت از 120,000,000
قیمت تا 120,000,000
Kerio CONTROL BOX NG500 Firewall
قیمت از 230,000,000
قیمت تا 230,000,000
SEPEHR 3400 Series FIREWALL
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
D-Link DFL-860E Firewall
قیمت از 000
قیمت تا 000

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها