برندهای صندوق فروشگاهی

پارتنر Partner ای کلاس Aclas نیکیتا Nikita رابین Robin دارا Dara پوزیفلکس Posiflex هاناسیس Hanasis سنور Senor رادین Radin میوا Meva اوکی پوز OKPOS اسکار Oscar تایسو TYSSO پار اورسرو PAR Everserv آر اس AURES تارو Taro هایسنس Hisense زوا zoa اکسیوم Axiom پوزبانک POSBank استون Stone تایسون Tyson

قیمت صندوق فروشگاهی اوکی پوز OKPOS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
POS OK POS k-9000
قیمت از 35,900,000
قیمت تا 330,000,000
OKPOS K-9000 Dual Monitor POS
قیمت از 35,500,000
قیمت تا 40,000,000
POS OK POS I-1500
قیمت از 29,200,000
قیمت تا 29,900,000
POS OK POS I-9000
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 32,500,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها