قیمت صندوق فروشگاهی پوزیفلکس Posiflex

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Posiflex KS7217 POS

قیمت از: 4,250,000

قیمت تا: 4,490,000

Posiflex HT 4612 POS

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,100,000

Posiflex KS 6715 POS

قیمت از: 3,400,000

قیمت تا: 3,430,000

Posiflex XP 3315 POS

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

Posiflex KS 7215 POS

قیمت از: 3,980,000

قیمت تا: 3,980,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100