برندهای صندوق فروشگاهی

پار اورسرو PAR Everserv هاناسیس Hanasis پوزیفلکس Posiflex پوزبانک POSBank سنور Senor رابین Robin میوا Meva تایسون Tyson استون Stone ای کلاس Aclas رادین Radin آر اس AURES دارا Dara هایسنس Hisense اسکار Oscar اکسیوم Axiom تایسو TYSSO پارتنر Partner تارو Taro زوا zoa نیکیتا Nikita اوکی پوز OKPOS

قیمت صندوق فروشگاهی پارتنر Partner

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Partner SP800 POS
قیمت از 32,850,000
قیمت تا 35,000,000
Partner PT 6215 POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها