برندهای صندوق فروشگاهی

اسکار Oscar رادین Radin آر اس AURES اوکی پوز OKPOS دارا Dara پار اورسرو PAR Everserv زوا zoa تارو Taro رابین Robin تایسو TYSSO سنور Senor پوزبانک POSBank استون Stone نیکیتا Nikita اکسیوم Axiom ای کلاس Aclas هاناسیس Hanasis هایسنس Hisense پوزیفلکس Posiflex پارتنر Partner تایسون Tyson میوا Meva

قیمت صندوق فروشگاهی پارتنر Partner

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Partner SP800 POS
قیمت از 32,850,000
قیمت تا 35,000,000
Partner PT 6215 POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها