برندهای صندوق فروشگاهی

پارتنر Partner ای کلاس Aclas نیکیتا Nikita رابین Robin دارا Dara پوزیفلکس Posiflex هاناسیس Hanasis سنور Senor رادین Radin میوا Meva اوکی پوز OKPOS اسکار Oscar تایسو TYSSO پار اورسرو PAR Everserv آر اس AURES تارو Taro هایسنس Hisense زوا zoa اکسیوم Axiom پوزبانک POSBank استون Stone تایسون Tyson

قیمت صندوق فروشگاهی پوزیفلکس Posiflex

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Posiflex KS7217 POS
قیمت از 42,500,000
قیمت تا 44,900,000
Posiflex HT 4612 POS
قیمت از 21,000,000
قیمت تا 21,000,000
Posiflex KS 6715 POS
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,300,000
Posiflex XP 3315 POS
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
Posiflex KS 7215 POS
قیمت از 39,800,000
قیمت تا 39,800,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها