برندهای اسکنر

میکربات makerbot ای ویژن Avision کانتکس CONTEX کانن CANON اپسون EPSON میکروتک Microtek کداک Kodak اسکای پیکس Skypix پلاستک Plustek اسکن زی ScanZee پاناسونیک Panasonic فوجیتسو FUJITSU مایکروتک Microtec اچ پی HP

قیمت اسکنر

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Microtec ScanMaker 1000XL Plus Pro Scanner
قیمت از 113,000,000
قیمت تا 119,000,000
 Microtec ArtixScan DI 6240S Scanner
قیمت از 18,400,000
قیمت تا 18,400,000
Plustek OpticFilm 120 Scanner
قیمت از 94,900,000
قیمت تا 94,900,000
Microtec ScanMaker i800 Plus Scanner
قیمت از 24,500,000
قیمت تا 27,000,000
 Microtec ArtixScan DI 3130c Scanner
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 12,500,000
Microtec ScanMaker S460 Scanner
قیمت از 2,450,000
قیمت تا 3,000,000
قیمت Contex HD Ultra i4210S Scaneer
قیمت از 347,000,000
قیمت تا 370,000,000
قیمت Contex HD ULTRA i4250s Scaneer
قیمت از 384,000,000
قیمت تا 460,000,000
قیمت Contex HD 4290i Scaneer
قیمت از 480,000,000
قیمت تا 480,000,000
قیمت Contex HD 4230 Scaneer
قیمت از 387,000,000
قیمت تا 395,000,000
قیمت Contex  HD ULTRA 4290i Plus Scaneer
قیمت از 560,000,000
قیمت تا 560,000,000
Plustek PS286 Scanner
قیمت از 9,260,000
قیمت تا 10,500,000
قیمت Plustek Scanner PL1530
قیمت از 7,600,000
قیمت تا 10,350,000
Plustek Opticslim 2600 Scanner
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 2,200,000
قیمت Contex HD5450 Plus Scaneer
قیمت از 714,000,000
قیمت تا 733,000,000
قیمت Contex HD5430 Plus Scaneer
قیمت از 646,000,000
قیمت تا 670,000,000
قیمت Contex HD ULTRA 4290s Plus Scaneer
قیمت از 478,000,000
قیمت تا 480,000,000
قیمت Contex HD Ultra i3650S Scaneer
قیمت از 360,000,000
قیمت تا 360,000,000
Plustek OpticFilm 8200I SE Scanner
قیمت از 15,100,000
قیمت تا 19,700,000
Plustek OpticBook 3800 Scanner
قیمت از 7,700,000
قیمت تا 8,300,000
Plustek Opticslim 1180 Scanner
قیمت از 7,100,000
قیمت تا 9,500,000
Plustek OpticPro A320 Scanner
قیمت از 15,200,000
قیمت تا 18,000,000
 Plustek SC8016 Scanner
قیمت از 56,700,000
قیمت تا 76,800,000
قیمت KODAK Scanner i3250
قیمت از 87,300,000
قیمت تا 135,500,000
قیمت KODAK Scanner i3400
قیمت از 136,000,000
قیمت تا 209,000,000
قیمت KODAK Scanner i3450
قیمت از 182,000,000
قیمت تا 218,000,000
قیمت Avision Scanner FB2280E
قیمت از 8,600,000
قیمت تا 12,800,000
Plustek Opticslim 550 Scanner
قیمت از 3,750,000
قیمت تا 6,500,000
قیمت Plustek Scanner A150
قیمت از 16,500,000
قیمت تا 20,800,000
قیمت Avision Scanner MiWand2L
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 3,000,000
قیمت Avision Scanner MiWand 2 Wi-Fi
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 3,800,000
قیمت Avision Scanner MiWand2L Pro
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 4,800,000
قیمت Avision Scanner MiWand 2 Wi-Fi PRO
قیمت از 3,430,000
قیمت تا 5,200,000
قیمت KODAK Scanner i2900
قیمت از 89,900,000
قیمت تا 156,000,000
قیمت KODAK Scanner i3250
قیمت از 96,400,000
قیمت تا 149,000,000
قیمت KODAK Scanner i2820
قیمت از 31,300,000
قیمت تا 41,000,000
قیمت KODAK Scanner i2620
قیمت از 20,670,000
قیمت تا 227,000,000
قیمت Avision Scanner AV620C2 Plus
قیمت از 13,800,000
قیمت تا 19,500,000
قیمت Avision Scanner AVA6Plus
قیمت از 3,850,000
قیمت تا 5,230,000
قیمت Plustek Scanner PL2550
قیمت از 10,600,000
قیمت تا 15,900,000
5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمتتعمیرات تخصصی کانن canon


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها