فروش،مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

دی لینک D-Link تی پی لینک TP-Link میکروون MikroWAN وایز WIS می موسا Mimosa زولتریکس Zoltrix آی بی ام IBM ان جنیوس EnGenius کنبوتونگ Kenbotong های گین Hi GAIN 2ان 2N میکروتک Microtek آرک ARC یوبیکویتی ubiquiti تندا Tenda میکروتیک Mikrotik دلتالینک Deltalink لیگوویو LigoWave

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Ubiquiti UAP-LR Radio UniFi
قیمت از 2,550,000
قیمت تا 3,950,000
قیمت Mikrotik RB922UAGS-5HPacT-NM-NetMetal 5 Wireless radio
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 6,350,000
قیمت Mikrotik RBSXT-5HPnD Radio
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,950,000
Ubiquiti Unifi UAP Radio Wireless
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,830,400
Mikrotik RB922UAGS-5HPacD-NM Netmetal Wireless Radio
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 6,100,000
Mikrotik Wireless Radio STX-5HND
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,100,000
Mikrotik RBSXTG-5HPacD-SA Wireless Radio
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 6,500,000
Mikrotik STX Lite5 AC Wireless Radio
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 3,150,000
Mikrotik QRT5 Wireless Radio
قیمت از 5,600,000
قیمت تا 6,800,000
Mikrotik Metal 9HPn Wireless Radio
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 5,100,000
Mikrotik RBLHG-5nD Antenna
قیمت از 2,450,000
قیمت تا 3,100,000
MikroTik RBGrooveGA-52HPacn GrooveA 52 ac Wireless Radio
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 3,300,000
Mikrowan 31.5dBi Dual Dish Antenna
قیمت از 9,230,000
قیمت تا 9,230,000
Mikrowan 31.5dBi single Dish Antenna
قیمت از 8,690,000
قیمت تا 8,690,000
Mikrowan 28dBi Dual Dish Antenna
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,700,000
Mikrowan 28dBi single Dish Antenna
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
قیمت Mikrotik QRT2 Wireless radio
قیمت از 5,050,000
قیمت تا 6,350,000
قیمت Kenbotong TDJ-5158P6 Wireless Antenna
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 4,471,200
Kenbotong TDJ-5158J Wireless antenna
قیمت از 5,840,000
قیمت تا 5,842,000
Kenbotong TDJ-5158P6AC Wireless Antenna
قیمت از 4,100,000
قیمت تا 4,282,600
قیمت Mikrotik SXTG-5HPACD-SXT AC Radio
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 4,100,000
قیمت Mikrotik QRT-5-ac Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 7,300,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-5HPnD-HGR2 Radio
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik RBSXTKIT SXT SIXPACK Radio
قیمت از 14,480,000
قیمت تا 17,500,000
قیمت Mikrotik UPA-5HND Wireless radio
قیمت از 3,050,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik SXT HG5 Radio
قیمت از 3,130,000
قیمت تا 4,000,000
Anten Mikrotik MANT30-PA
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,600,000
قیمت Mikrotik Anten Radom Cover Kit
قیمت از 1,490,000
قیمت تا 1,500,000
Ubiquiti M5 27dBi AirGrid Antena
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,200,000
Ubiquiti M5 NanoStation Radio
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,450,000
Ubiquiti Airmax Sector Antena
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,100,000
Ubiquiti PowerBridge M5 Antena
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 12,000,000
Ubiquiti UAP-Outdoor5 5 GHz Radio UniFi
قیمت از 5,150,000
قیمت تا 7,200,000
Ubiquiti M5-19 NanoBeam Radio
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,450,000
Ubiquiti M5 M400 NanoBeam Radio
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,400,000
Ubiquiti PowerStation 5 Wireless Radio
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 6,250,000
Ubiquiti Rocket M5 Wireless Radio
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,300,000
Ubiquiti M5 M300 NanoBeam Radio
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 15,000,000
Ubiquit AirFibe 5UR Radio Wireless
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 54,000,000
Ubiquiti AirGrid M5 23dBi Antena
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,650,000
قبلی 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


الماس آسیا مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX در سایت آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها