دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت

فروشگاه لوازم جانبی سناتور

لیست قیمت هارد اکسترنال |قیمت HDD External

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

SILICON POWER  ARMOR A85 1TB EXTERNAL HARD DRIVE
SILICON POWER ARMOR A85 1TB EXTERNAL HARD DRIVE

قیمت از:

قیمت تا: 3,030,000

SILICON POWER  ARMOR A85 2TB EXTERNAL HARD DRIVE
SILICON POWER ARMOR A85 2TB EXTERNAL HARD DRIVE

قیمت از:

قیمت تا: 4,610,000

Seagate Expansion Portable 2TB USB3 HDD External
Seagate Expansion Portable 2TB USB3 HDD External

قیمت از:

قیمت تا: 3,150,000

Western Digital My Passport 2TB HDD External

قیمت از: 3,100,000

قیمت تا: 3,900,000

Adata Nobility NH03 USB 3.0 External Hard Drive-3TB
Adata Nobility NH03 USB 3.0 External Hard Drive-3TB

قیمت از: 3,950,000

قیمت تا: 3,950,000

ADATA Dashdrive HV620 External Hard Drive-2TB
ADATA Dashdrive HV620 External Hard Drive-2TB

قیمت از: 3,550,000

قیمت تا: 3,550,000

قیمت Silicon power Armor A65M 1TB External HDD
قیمت Silicon power Armor A65M 1TB External HDD

قیمت از: 2,750,000

قیمت تا: 2,750,000

قیمت Silicon power Armor A65M 2TB External HDD
قیمت Silicon power Armor A65M 2TB External HDD

قیمت از: 4,390,000

قیمت تا: 4,390,000

Western Digital My Passport Ultra Premium 2TB External Hard Drive
Western Digital My Passport Ultra Premium 2TB External Hard Drive

قیمت از: 2,940,000

قیمت تا: 3,620,000

Western Digital My Passport Ultra Premium 3TB External Hard Drive
Western Digital My Passport Ultra Premium 3TB External Hard Drive

قیمت از: 4,740,000

قیمت تا: 5,550,000

Adata HD700 1TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا: 2,700,000

Western My Book 8TB Digital External HDD

قیمت از:

قیمت تا: 13,300,000

Western Digital My Cloud 8TB WDBCTL0080HWT-EESN External HDD
Western Digital My Cloud 8TB WDBCTL0080HWT-EESN External HDD

قیمت از: 15,800,000

قیمت تا: 15,800,000

Western Digital My Book 6TB External Hard Drive
Western Digital My Book 6TB External Hard Drive

قیمت از: 8,400,000

قیمت تا: 8,400,000

Adata DashDrive Choice HC630 External Hard Drive-1TB
Adata DashDrive Choice HC630 External Hard Drive-1TB

قیمت از: 2,790,000

قیمت تا: 2,790,000

قیمت Silicon power Armor A85M 1TB External HDD
قیمت Silicon power Armor A85M 1TB External HDD

قیمت از: 2,799,000

قیمت تا: 3,210,000

قیمت Silicon power Armor A85M 2TB External HDD
قیمت Silicon power Armor A85M 2TB External HDD

قیمت از: 4,760,000

قیمت تا: 4,760,000

Western Digital My Passport Ultra 1TB HDD External
Western Digital My Passport Ultra 1TB HDD External

قیمت از: 1,960,000

قیمت تا: 2,220,000

Toshiba Canvio 1TB USB3 HDD External

قیمت از: 1,990,000

قیمت تا: 1,990,000

Toshiba Canvio 500GB USB3 HDD External
Toshiba Canvio 500GB USB3 HDD External

قیمت از: 1,590,000

قیمت تا: 1,590,000

قیمت Western Digital  My Book Essential  3TB

قیمت از: 4,450,000

قیمت تا: 4,450,000

Adata HD700 2TB External HDD

قیمت از: 3,950,000

قیمت تا: 3,950,000

Lenovo F309 1TB External HHD

قیمت از:

قیمت تا: 1,950,000

Lenovo F309 2TB External HHD

قیمت از:

قیمت تا: 2,950,000

Western My Passport 4TB WDBYFT0040B Digital External HDD

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

Samsung T5 External SSD

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

قیمت Western Digital  My Book Elite  1TB

قیمت از: 1,650,000

قیمت تا: 2,220,000

قیمت Western Digital My Book - 3TB External HDD
قیمت Western Digital My Book - 3TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Cloud 2TB WDBCTL0020HWT-EESN NAS Storage
Western Digital My Cloud 2TB WDBCTL0020HWT-EESN NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Cloud 3TB NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Seagate Expansion Portable 2TB External HDD
قیمت Seagate Expansion Portable 2TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Seagate Backup Plus Slim 500GB External HDD
قیمت Seagate Backup Plus Slim 500GB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Seagate Backup Plus Portable 4TB HDD External
Seagate Backup Plus Portable 4TB HDD External

قیمت از:

قیمت تا:

Toshiba Stor.e Basics External Hard Drive - 1TB hard
Toshiba Stor.e Basics External Hard Drive - 1TB hard

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA Dashdrive Elite HE720 External Hard Drive-500GB

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Choice HC500 External Hard Drive 2TB
Adata Choice HC500 External Hard Drive 2TB

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 500GB
قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 500GB

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Silicon power Armor A30 2TB External HDD
قیمت Silicon power Armor A30 2TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Silicon power Diamond D03 1TB External HDD
قیمت Silicon power Diamond D03 1TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Silicon power Armor A15 1TB External HDD
قیمت Silicon power Armor A15 1TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا: