لیست قیمت هارد اکسترنال |قیمت HDD External

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

 Western Digital My Passport Ultra 500G External HDD
Western Digital My Passport Ultra 500G External HDD

قیمت از: 2,750,000

قیمت تا: 2,750,000

Western Digital My Passport Ultra MetalEdition 1TB External HDD
Western Digital My Passport Ultra MetalEdition 1TB External HDD

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 1,950,000

Western Digital My Book 8TB External HDD

قیمت از: 7,560,000

قیمت تا: 7,560,000

Western Digital My Book 10TB Desktop External HDD
Western Digital My Book 10TB Desktop External HDD

قیمت از: 10,200,000

قیمت تا: 10,200,000

 Silicon Power A80 1TB External HDD

قیمت از: 1,852,000

قیمت تا: 1,852,000

Silicon Power Armor A80 640GB External HDD

قیمت از: 1,815,000

قیمت تا: 1,815,000

Silicon Power Armor A80 HDD External

قیمت از: 1,815,000

قیمت تا: 1,815,000

Adata HD710 Pro 1TB External Hard Drive
Adata HD710 Pro 1TB External Hard Drive

قیمت از: 1,480,000

قیمت تا: 2,000,000

Adata HD770G 1TB External Hard Drive
Adata HD770G 1TB External Hard Drive

قیمت از: 1,765,000

قیمت تا: 3,200,000

Adata HD770G 2TB External Hard Drive
Adata HD770G 2TB External Hard Drive

قیمت از: 2,300,000

قیمت تا: 2,300,000

Western Digital My Book 6TB External HDD

قیمت از: 8,550,000

قیمت تا: 8,550,000

Western Digital My Book Desktop 12TB External HDD
Western Digital My Book Desktop 12TB External HDD

قیمت از: 12,420,000

قیمت تا: 12,420,000

Western Digital My Book Desktop 14TB External HDD
Western Digital My Book Desktop 14TB External HDD

قیمت از: 11,620,000

قیمت تا: 11,620,000

قیمت Western Digital Elements - 1TB External HDD
قیمت Western Digital Elements - 1TB External HDD

قیمت از: 1,220,000

قیمت تا: 1,220,000

SILICON POWER  ARMOR A85 1TB EXTERNAL HARD DRIVE
SILICON POWER ARMOR A85 1TB EXTERNAL HARD DRIVE

قیمت از: 1,785,000

قیمت تا: 1,785,000

قیمت Western Digital My Book - 3TB External HDD
قیمت Western Digital My Book - 3TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Cloud 2TB WDBCTL0020HWT-EESN NAS Storage
Western Digital My Cloud 2TB WDBCTL0020HWT-EESN NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Cloud 4TB NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital My Cloud 3TB NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Seagate Backup Plus Slim - 1TB External HDD
قیمت Seagate Backup Plus Slim - 1TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Seagate Backup Plus Slim 2TB External Hard Drive
Seagate Backup Plus Slim 2TB External Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Seagate Expansion Portable 1TB External HDD
قیمت Seagate Expansion Portable 1TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Seagate Expansion Portable 2TB External HDD
قیمت Seagate Expansion Portable 2TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Seagate Backup Plus Slim 500GB External HDD
قیمت Seagate Backup Plus Slim 500GB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Seagate Backup Plus Portable 4TB HDD External
Seagate Backup Plus Portable 4TB HDD External

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Seagate Expansion Portable 4TB External HDD
قیمت Seagate Expansion Portable 4TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Toshiba Canvio 1TB USB3 HDD External

قیمت از:

قیمت تا:

Toshiba Stor.e Basics External Hard Drive - 1TB hard
Toshiba Stor.e Basics External Hard Drive - 1TB hard

قیمت از:

قیمت تا:

Toshiba Canvio 500GB USB3 HDD External
Toshiba Canvio 500GB USB3 HDD External

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA Dashdrive HV620 External Hard Drive-1TB
ADATA Dashdrive HV620 External Hard Drive-1TB

قیمت از:

قیمت تا:

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD-1TB
Adata DashDrive Durable HD650 External HDD-1TB

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA Dashdrive Elite HE720 External Hard Drive-1TB

قیمت از:

قیمت تا:

Adata DashDrive Choice HC630 External Hard Drive-1TB
Adata DashDrive Choice HC630 External Hard Drive-1TB

قیمت از:

قیمت تا:

Adata HD710 External Hard Drive-1TB

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 1TB
قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 1TB

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA Dashdrive Elite HE720 External Hard Drive-500GB

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA NH13 External Hard Drive-2TB

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت External HDD Adata Classic HV100 1TB
قیمت External HDD Adata Classic HV100 1TB

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Choice HC500 External Hard Drive 2TB
Adata Choice HC500 External Hard Drive 2TB

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 500GB
قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 500GB

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101