قیمت کارت حافظه | مموری کارت |میکرو SD

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Samsung Evo UHS I U1 Class 10 48MBps 16GB SDHC

قیمت از:

قیمت تا:

Toshiba Exceria M302 UHS-I U3 90 MBps SDHC 64GB Memory Card
Toshiba Exceria M302 UHS-I U3 90 MBps SDHC 64GB Memory Card

قیمت از:

قیمت تا:

Toshiba Exceria N302 16GB UHS-I U1 Class 10 90MBps SDHC Card
Toshiba Exceria N302 16GB UHS-I U1 Class 10 90MBps SDHC Card

قیمت از:

قیمت تا:

Toshiba Exceria M302 128GB UHS-I U3 90 MBps SDXC Card
Toshiba Exceria M302 128GB UHS-I U3 90 MBps SDXC Card

قیمت از:

قیمت تا:

Samsung Evo Plus UHS I U3 Class 10 100MBps 128GB microSDXC With Adapter
Samsung Evo Plus UHS I U3 Class 10 100MBps 128GB microSDXC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Toshiba Exceria M302 32GB UHS-I U3 90 MBs SDHC Card
Toshiba Exceria M302 32GB UHS-I U3 90 MBs SDHC Card

قیمت از:

قیمت تا:

Toshiba Exceria M302 16GB UHS-I U3 90 MBs SDHC Card
Toshiba Exceria M302 16GB UHS-I U3 90 MBs SDHC Card

قیمت از:

قیمت تا:

Samsung Evo Plus UHS I U1 Class 10 95MBps 32GB microSDHC With Adapter
Samsung Evo Plus UHS I U1 Class 10 95MBps 32GB microSDHC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Transcend Premium 64GB UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDXC With Adapter
Transcend Premium 64GB UHS-I U1 Class 10 60MBps 400X microSDXC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Sandisk Extreme V30 UHS I U3 Class A1 100MBps 667X 64GB microSDXC With Adapter
Sandisk Extreme V30 UHS I U3 Class A1 100MBps 667X 64GB microSDXC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Transcend Ultimate 64GB UHS-I U3 Class 10 60MBps 400X SDXC Card
Transcend Ultimate 64GB UHS-I U3 Class 10 60MBps 400X SDXC Card

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Ultra UHS I U1 Class 10 80MBps 533X 16GB SDHC
SanDisk Ultra UHS I U1 Class 10 80MBps 533X 16GB SDHC

قیمت از:

قیمت تا:

Transcend Ultimate 64GB UHS-I U3 Class 10 95MBps 633X microSDXC Card
Transcend Ultimate 64GB UHS-I U3 Class 10 95MBps 633X microSDXC Card

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme Pro UHS I U3 Class 10 95MBps 633X 16GB microSDHC With Adapter
SanDisk Extreme Pro UHS I U3 Class 10 95MBps 633X 16GB microSDHC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Verity DU102 UHS-I U1 Class 10 48MBps microSDHC Card
Verity DU102 UHS-I U1 Class 10 48MBps microSDHC Card

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Ultra UHS I U1 Class 10 48MB-S 320X 32GB microSDHC
SanDisk Ultra UHS I U1 Class 10 48MB-S 320X 32GB microSDHC

قیمت از:

قیمت تا:

Ez Share 32GB Class 10 SDHC Card with Wifi
Ez Share 32GB Class 10 SDHC Card with Wifi

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Ultra UHS I U1 Class 10 80MBS 533X 32GB microSDHC With Adapter
SanDisk Ultra UHS I U1 Class 10 80MBS 533X 32GB microSDHC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier Pro Class 10 UHS-I U3 95MBs 256GB SDXC
Adata Premier Pro Class 10 UHS-I U3 95MBs 256GB SDXC

قیمت از:

قیمت تا:

Apacer High Speed 32GB CompactFlash 266X CF Memory Card
Apacer High Speed 32GB CompactFlash 266X CF Memory Card

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier UHS-I U1 Class 10 50MBps 16GB microSDXC With SD Adapter
Adata Premier UHS-I U1 Class 10 50MBps 16GB microSDXC With SD Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Ultra UHS I U1 Class 10 80MBS 16GB microSDHC With Adapter
SanDisk Ultra UHS I U1 Class 10 80MBS 16GB microSDHC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier ONE UHS-II U3 V90 Class 10 290MBps 128GB SDXC
Adata Premier ONE UHS-II U3 V90 Class 10 290MBps 128GB SDXC

قیمت از:

قیمت تا:

Adata XPG UHS-I U3 Class 10 95MBps 32GB microSDHC
Adata XPG UHS-I U3 Class 10 95MBps 32GB microSDHC

قیمت از:

قیمت تا:

Emtec Kodak 64GB UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDXC Card
Emtec Kodak 64GB UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDXC Card

قیمت از:

قیمت تا:

Emtec Kodak 16GB UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDXC Card
Emtec Kodak 16GB UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDXC Card

قیمت از:

قیمت تا:

Sandisk Ultra UHS I U1 Class 10 And A1 100MBps 667X 200GB microSDXC With Adapter
Sandisk Ultra UHS I U1 Class 10 And A1 100MBps 667X 200GB microSDXC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Premier UHS-I U1 Class 10-8GB microSDHC With micro Reader
Adata Premier UHS-I U1 Class 10-8GB microSDHC With micro Reader

قیمت از:

قیمت تا:

Emtec Kodak 32GB UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDXC Card
Emtec Kodak 32GB UHS-I U1 Class 10 85MBps 580X SDXC Card

قیمت از:

قیمت تا:

Sandisk Extreme V30 UHS I U3 Class A1 100MBps 667X 128GB microSDXC With Adapter
Sandisk Extreme V30 UHS I U3 Class A1 100MBps 667X 128GB microSDXC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Sandisk Extreme V30 UHS I U3 Class A1 100MBps 667X 32GB microSDXC With Adapter
Sandisk Extreme V30 UHS I U3 Class A1 100MBps 667X 32GB microSDXC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Sandisk Extreme V30 UHS I U3 Class10 100MBps 667X 32GB microSDXC With Adapter
Sandisk Extreme V30 UHS I U3 Class10 100MBps 667X 32GB microSDXC With Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme Pro V30 UHS I U3 Class 10 633X 95MBps 64GB SDXC Card
SanDisk Extreme Pro V30 UHS I U3 Class 10 633X 95MBps 64GB SDXC Card

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme Pro V30 UHS I U3 Class 10 95MBps 633X 128GB microSDXC
SanDisk Extreme Pro V30 UHS I U3 Class 10 95MBps 633X 128GB microSDXC

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme Pro V30 Class 10 UHS I U3 95MBps 633X 32GB SDHC
SanDisk Extreme Pro V30 Class 10 UHS I U3 95MBps 633X 32GB SDHC

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme Pro UHS I U3 Class 10 95MBps 633X 32GB MicroSDHC
SanDisk Extreme Pro UHS I U3 Class 10 95MBps 633X 32GB MicroSDHC

قیمت از:

قیمت تا:

Sandisk Extreme V30 UHS-I U3 Class 10 90MBps 600X 32GB SDHC
Sandisk Extreme V30 UHS-I U3 Class 10 90MBps 600X 32GB SDHC

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme 800X 120MBps 128GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme 800X 120MBps 64GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme 800X 120MBps 16GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101