قیمت کارت حافظه | مموری کارت |میکرو SD

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

SanDisk Extreme 1067X 160MBps 256GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme 1067X 160MBps 128GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme 800X 120MBps 32GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme 1067X 160MBps 64GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme 1067X 160MBps 32GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme 1067X 160MBps 16GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

Sandisk Ultra 333X 50MBps CF 32GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

Sandisk Ultra 333X 50MBps CF 16GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme Pro Class 10 UHS II U3 280MBps 32GB microSDHC

قیمت از:

قیمت تا:

Sandisk Ultra 333X 50MBps 8GB CompactFlash

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme Pro Class 10 UHS I U3 633X 95MBps 512GB microSDHC
SanDisk Extreme Pro Class 10 UHS I U3 633X 95MBps 512GB microSDHC

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Extreme Pro Class 10 UHS II U3 1867X 280MBps 16GB SDHC

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Ultra UHS I U1 Class 10 533X 80MBps 128GB SDXC

قیمت از:

قیمت تا:

Sandisk Extreme UHS I U3 Class 10 90MBps 600X 16GB SDHC

قیمت از:

قیمت تا:

SanDisk Ultra UHS I U1 Class 10 80MBs 533X 32GB SDHC

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101