جدیدترین محصولات

lenovo Ideapad V130 - I3 laptop
lenovo Ideapad V130 - I3 laptop

قیمت از:

قیمت تا:

lenovo Ideapad V130 - N laptop
lenovo Ideapad V130 - N laptop

قیمت از: 8,700,000

قیمت تا: 8,700,000

lenovo VivoBook X543MA - Q  laptop
lenovo VivoBook X543MA - Q laptop

قیمت از: 5,650,000

قیمت تا: 5,650,000

lenovo Ideapad V130 - AX laptop
lenovo Ideapad V130 - AX laptop

قیمت از: 7,600,000

قیمت تا: 7,600,000

lenovo Ideapad V130 -A laptop
lenovo Ideapad V130 -A laptop

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

lenovo Ideapad V130 - FAR laptop
lenovo Ideapad V130 - FAR laptop

قیمت از: 7,400,000

قیمت تا: 7,400,000

lenovo Ideapad L340-HU laptop
lenovo Ideapad L340-HU laptop

قیمت از:

قیمت تا:

lenovo Ideapad L340-HA laptop
lenovo Ideapad L340-HA laptop

قیمت از: 13,700,000

قیمت تا: 13,700,000

Green GP500A-UK PLUS Power Supply
Green GP500A-UK PLUS Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP400A-ECO Power Supply
Green GP400A-ECO Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP300A-ECO Power Supply
Green GP300A-ECO Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP530A-EUD Power Supply
Green GP530A-EUD Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP1050B-OCDG Power Supply
Green GP1050B-OCDG Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP480A-EUD Power Supply
Green GP480A-EUD Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP430A-EUD Power Supply
Green GP430A-EUD Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP380A-HED Power Supply
Green GP380A-HED Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP330A-ESD Power Supply
Green GP330A-ESD Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK TD-W8961N_V1 Wireless Modem Router
TP-LINK TD-W8961N_V1 Wireless Modem Router

قیمت از: 730,000

قیمت تا: 730,000

TP-LINK VDSL/ADSL TD-W9960_V1 Modem Router
TP-LINK VDSL/ADSL TD-W9960_V1 Modem Router

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 11,000,000

Green Z5 SURENA Computer Case
Green Z5 SURENA Computer Case

قیمت از:

قیمت تا:

Green Z5 SURENA Computer Case
Green Z5 SURENA Computer Case

قیمت از:

قیمت تا:

Green Z1 ARIO Computer Case
Green Z1 ARIO Computer Case

قیمت از:

قیمت تا:

Green AVA Computer Case
Green AVA Computer Case

قیمت از:

قیمت تا:

Green Oraman Plus Computer Case
Green Oraman Plus Computer Case

قیمت از:

قیمت تا:

Green Pars Evo Computer Case
Green Pars Evo Computer Case

قیمت از:

قیمت تا:

Turbo chip RADEON HD 6450 Graphics Card
Turbo chip RADEON HD 6450 Graphics Card

قیمت از:

قیمت تا:

GamDias ASTRAPE P1 Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GamDias CYCLOPS X1 Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Biostar Radeon RX550-4G Graphics Card
Biostar Radeon RX550-4G Graphics Card

قیمت از:

قیمت تا:

Biostar GT740-2GBD5 graphic card

قیمت از:

قیمت تا:

Biostar GT730 2GB DDR5 graphic card

قیمت از:

قیمت تا:

Biostar GT710 Graphics Card

قیمت از:

قیمت تا:

Biostar GT 610 Graphics Card

قیمت از:

قیمت تا:

Biostar G210 Graphics Card

قیمت از:

قیمت تا:

BIOSTAR Z270GT8 Motherboard
BIOSTAR Z270GT8 Motherboard

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

BIOSTAR TB250-BTC Pro Motherboard
BIOSTAR TB250-BTC Pro Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

BIOSTAR GAMING Z97X Motherboard
BIOSTAR GAMING Z97X Motherboard

قیمت از: 1,630,000

قیمت تا: 1,630,000

BIOSTAR B250GT5 Motherboard
BIOSTAR B250GT5 Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

BIOSTAR J1800MH2 Motherboard
BIOSTAR J1800MH2 Motherboard

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

BIOSTAR H110MHC Motherboard
BIOSTAR H110MHC Motherboard

قیمت از: 790,000

قیمت تا: 790,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100