قیمت لپ تاپ | خرید لپ تاپ لنوو Lenovo

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Lenovo Ideapad 1 Celeron N4020 4GB 128GB SSD laptop
Lenovo Ideapad 1 Celeron N4020 4GB 128GB SSD laptop

قیمت از: 7,733,000

قیمت تا: 7,733,000

Lenovo IdeaPad 5 i5-1135G7 8GB 512GB SSD Laptop
Lenovo IdeaPad 5 i5-1135G7 8GB 512GB SSD Laptop

قیمت از: 25,289,000

قیمت تا: 25,289,000

lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 4GB 1TB 2GB MX130 HD laptop
lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 4GB 1TB 2GB MX130 HD laptop

قیمت از: 16,700,000

قیمت تا: 16,700,000

lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 4GB 1TB Intel Full HD laptop
lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 4GB 1TB Intel Full HD laptop

قیمت از: 12,088,000

قیمت تا: 12,088,000

lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 8GB 1TB 128GB SSD 2GB MX130 HD laptop
lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 8GB 1TB 128GB SSD 2GB MX130 HD laptop

قیمت از: 18,200,000

قیمت تا: 18,200,000

lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 8GB 1TB 128GB SSD Intel Full HD laptop
lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 8GB 1TB 128GB SSD Intel Full HD laptop

قیمت از: 13,588,000

قیمت تا: 13,588,000

lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 8GB 1TB 2GB MX130 HD laptop
lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 8GB 1TB 2GB MX130 HD laptop

قیمت از: 17,300,000

قیمت تا: 17,300,000

lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 8GB 1TB Intel Full HD laptop
lenovo Ideapad 3 Core i3 10110U 8GB 1TB Intel Full HD laptop

قیمت از: 12,688,000

قیمت تا: 12,688,000

lenovo Ideapad 3 Core i5 1135G7 12GB 1TB 256GB SSD 2GB MX350 FHD laptop
lenovo Ideapad 3 Core i5 1135G7 12GB 1TB 256GB SSD 2GB MX350 FHD laptop

قیمت از: 21,999,000

قیمت تا: 21,999,000

lenovo Ideapad 3 Core i5 1135G7 8GB 1TB 128GB SSD 2GB FHD laptop
lenovo Ideapad 3 Core i5 1135G7 8GB 1TB 128GB SSD 2GB FHD laptop

قیمت از: 20,888,000

قیمت تا: 20,888,000

lenovo Core i5 1135G7 8GB 1TB 256GB SSD 2GB MX350 FHD laptop
lenovo Core i5 1135G7 8GB 1TB 256GB SSD 2GB MX350 FHD laptop

قیمت از: 21,350,000

قیمت تا: 21,350,000

lenovo Core i5 1135G7 8GB 1TB 2GB FHD laptop
lenovo Core i5 1135G7 8GB 1TB 2GB FHD laptop

قیمت از: 19,900,000

قیمت تا: 19,900,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 16GB 1TB 256GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 16GB 1TB 256GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 24,838,000

قیمت تا: 24,838,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 16GB 1TB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 16GB 1TB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 25,100,000

قیمت تا: 25,100,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 16GB 256GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 16GB 256GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 23,800,000

قیمت تا: 23,800,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 16GB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 16GB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 24,088,000

قیمت تا: 24,088,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 8GB 1TB 256GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 8GB 1TB 256GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 24,000,000

قیمت تا: 24,000,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 8GB 1TB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 8GB 1TB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 24,100,000

قیمت تا: 24,100,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 8GB 256GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 8GB 256GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 23,000,000

قیمت تا: 23,000,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 5600H 16GB 1TB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 5600H 16GB 1TB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 27,630,000

قیمت تا: 27,630,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 5600H 16GB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 5600H 16GB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 26,688,000

قیمت تا: 26,688,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 5600H 32GB 1TB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 5600H 32GB 1TB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 29,630,000

قیمت تا: 29,630,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 5600H 8GB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 5600H 8GB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 25,630,000

قیمت تا: 25,630,000

intel IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 8GB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop
intel IdeaPad Gaming 3 Core i5-11300H 8GB 512GB SSD 4GB 1650 Full HD laptop

قیمت از: 23,080,000

قیمت تا: 23,080,000

intel Ideapad 3 Core i3 10110U 8GB 1TB 256GB SSD Intel Full HD laptop
intel Ideapad 3 Core i3 10110U 8GB 1TB 256GB SSD Intel Full HD laptop

قیمت از: 14,080,000

قیمت تا: 14,080,000

LENOVO IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H 16GB 1TB 256GB SSD 4GB 3050 Full HD laptop
LENOVO IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H 16GB 1TB 256GB SSD 4GB 3050 Full HD laptop

قیمت از: 32,100,000

قیمت تا: 32,100,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H 32GB 1TB 256GB SSD 4GB 3050 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H 32GB 1TB 256GB SSD 4GB 3050 Full HD laptop

قیمت از: 34,188,000

قیمت تا: 34,188,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H 8GB 1TB 256GB SSD 4GB 3050 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H 8GB 1TB 256GB SSD 4GB 3050 Full HD laptop

قیمت از: 31,080,000

قیمت تا: 31,080,000

lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H 8GB 512GB SSD 4GB 3050 Full HD laptop
lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H 8GB 512GB SSD 4GB 3050 Full HD laptop

قیمت از: 31,880,000

قیمت تا: 31,880,000

lenovo Ideapad L3 Core i3 1115G4 8GB 1TB 128GB SSD Intel FHD laptop
lenovo Ideapad L3 Core i3 1115G4 8GB 1TB 128GB SSD Intel FHD laptop

قیمت از: 14,688,000

قیمت تا: 14,688,000

Ideapad L3 Core i3 1115G4 8GB 1TB Intel FHD laptop
Ideapad L3 Core i3 1115G4 8GB 1TB Intel FHD laptop

قیمت از: 13,638,000

قیمت تا: 13,638,000

Ideapad L3 Core i5 10210U 8GB 1TB 256GB SSD 2GB MX330 FHD laptop
Ideapad L3 Core i5 10210U 8GB 1TB 256GB SSD 2GB MX330 FHD laptop

قیمت از: 24,188,000

قیمت تا: 24,188,000

Ideapad L3 Core i5 10210U 8GB 1TB 256GB SSD 2GB MX330 FHD laptop
Ideapad L3 Core i5 10210U 8GB 1TB 256GB SSD 2GB MX330 FHD laptop

قیمت از: 29,185,000

قیمت تا: 29,185,000

IdeaPad Slim 1 A6 9220e 4GB 128GB SSD AMD R4 512MB laptop
IdeaPad Slim 1 A6 9220e 4GB 128GB SSD AMD R4 512MB laptop

قیمت از: 8,510,000

قیمت تا: 8,510,000

IdeaPad Slim 1 A6 9220e 4GB 1TB HDD AMD R4 512MB laptop
IdeaPad Slim 1 A6 9220e 4GB 1TB HDD AMD R4 512MB laptop

قیمت از: 8,613,000

قیمت تا: 8,613,000

IdeaPad Slim 1 A6 9220e 4GB 256GB SSD AMD R4 512MB laptop
IdeaPad Slim 1 A6 9220e 4GB 256GB SSD AMD R4 512MB laptop

قیمت از: 8,833,000

قیمت تا: 8,833,000

IdeaPad Slim 1 A6 9220e 4GB 500GB HDD AMD R4 512MB laptop
IdeaPad Slim 1 A6 9220e 4GB 500GB HDD AMD R4 512MB laptop

قیمت از: 7,550,000

قیمت تا: 7,550,000

IdeaPad Slim 1 A6 9220e 4GB 512GB SSD AMD R4 512MB laptop
IdeaPad Slim 1 A6 9220e 4GB 512GB SSD AMD R4 512MB laptop

قیمت از: 9,533,000

قیمت تا: 9,533,000

lenovo V15 Core i3 1005G1 4GB 1TB 128GB SSD Intel Full HD laptop
lenovo V15 Core i3 1005G1 4GB 1TB 128GB SSD Intel Full HD laptop

قیمت از: 12,300,000

قیمت تا: 12,300,000

lenovo V15 Core i3 1005G1 4GB 1TB Intel Full HD laptop
lenovo V15 Core i3 1005G1 4GB 1TB Intel Full HD laptop

قیمت از: 11,600,000

قیمت تا: 11,600,000

یکی از مطرح ترین برند هایی که امروزه در زمینه لپ تاپ حرف اول را می زند برند لنوو می باشد.شما می توانید برای خرید لپ تاپ Lenovo از طریق سایت آی تی قیمت اقدامات لازمه را انجام دهید.آی تی قیمت یک پاساژ اینترنتی است که بیش از 50 هزار محصول دیجیتالی را ارائه می دهد.

آی تی قیمت ارائه دهنده راهنمای خرید لپ  تاپ لنوو

همچنین این سایت بعنوان یک مشاوره رایگان برای کلیه کاربران به شمار می رود.شما می توانید پیش از خرید لپ تاپ Lenovo به این سایت مراجعه فرموده و راهنمای خرید لپ تاپ لنوو را مطالعه فرمایید.در سایت آی تی قیمت علاوه بر لپ تاپ لنوو می توانید شاهد قیمت های شگفت انگیز سایر لوازم دیجیتالی باشید.

در سایت آی تی قیمت تعداد زیادی از فروشندگان بر سر قیمت لپ تاپ لنوو رقابت دارند و این امر سبب می شود تا کاربران بتوانند به مقایسه قیمت پرداخته و انتخاب درست را انجام دهند.این سایت علاوه بر قیمت آنی و آپدیت لپ تاپ لنووو مجهز به صفحه ایست که لیست قیمت کالاها را در اختیار مشتری قرار می دهد و کاربر می تواند تفاوت قیمت ها را به راحتی مشاهده نماید.

خرید لپ تاپ لنوو بدون واسطه

یکی از مزایای سایت آی تی قیمت حذف واسطه ها و دلال های بازار لوازم و محصولات دیجیتال است،بدین ترتیب می توانید از طریق این سایت به خرید لپ تاپ لنوو بدون واسطه بپردازید.در آخر لازم است به این نکته اشاره کنیم که این سایت توانسته است بعد زمان و مکان را شکسته و ارتباط تنگاتنگی میان کاربران و بازار کالاهای دیجیتال برقرار نماید.

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101