قیمت مینی پی سی | تین کلاینت گیادا Giada

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Giada F110D Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada i35G Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada i53b-bz001 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada F300 Thin Client

قیمت از:

قیمت تا:

Giada Thin Client Bracket

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Giada F103D Mini PC
قیمت Giada F103D Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Giada F202 Mini PC
قیمت Giada F202 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada F210U Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada F301 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada Slim-N20 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada F200 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada I200 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada i80 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada D310 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada Q30 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada F105D-BQ200 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101