پردازش سازان خلیج فارس

مشخصات فروشنده
 • نام مدیر
 • روح الله صدیق
 • نام مسئول فروش
 • شیوا قربانی-مسعود محمودزاده
 • آدرس شبکه اجتماعی
 • نشانی
 • خ فردوسی-خ سرهنگ سخایی
 • تلفن
 • 53872200-53872210-53872222
 • فکس
 • 43855796
 • موبایل
 • 09395952567-09123764552
 • رزومه
 • فروش تجهیزات سیسکو و اچ پی و میکروتیک و یوبی کویتی و لگراند و نگزنس و بلدن و ای تس و تلبس
لیست قیمت
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)مدت گارانتی
آی پی فون سیسکو CP-6921-C-K9 1 روز و 8 ساعت و 4 دقیقه قبل 350,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو 8945 1 روز و 8 ساعت و 4 دقیقه قبل 1,550,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-9971-C-CAM-K9 1 روز و 8 ساعت و 4 دقیقه قبل 1,700,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-7945G 1 روز و 8 ساعت و 4 دقیقه قبل 550,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو Conference Station 7936 1 روز و 8 ساعت و 4 دقیقه قبل 1,200,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو 7962G 1 روز و 8 ساعت و 4 دقیقه قبل 900,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-7911G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 200,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو 7925G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 2,750,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-9951-C-K9 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,500,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-7931G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,150,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو 6941 CL-K9 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 450,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-6911-C-K9 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 280,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-7960G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 230,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-7942G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 470,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت 3750X 12S-S 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 11,400,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-48TS-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 3,700,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C 3750X-24S-S 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 18,900,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960G 48TC-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,600,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 2960G 8TC-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,100,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-24TC-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,000,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48TT-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 900,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 2960G 24TC-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,350,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960 48TC-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,400,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960 24TT-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 550,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-48LPD-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 8,100,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48PST-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,900,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 24پورت WS-C2960 24PC-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,400,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو WS-C2960s 24PS-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 3,300,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-24TS-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 2,000,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-48P-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 11,250,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت WS-C3750G-12S-E 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 2,500,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت Used WS-C3750G-48PS-S 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 5,400,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750G-24TS-E1U 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 5,000,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C 3750G-24T-S 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 2,700,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750G-48TS-S 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 8,000,000 12ماه با گارانتی
آی پی فون سیسکو CP-7970g 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 700,000 12ماه با گارانتی
آی پی فون سیسکو CP-7965G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 700,000 12ماه با گارانتی
آی پی فون سیسکو Used CP-7961G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 400,000 12ماه با گارانتی
گوشی آی پی فون سیسکو 7937G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,800,000 12ماه با گارانتی
آی پی فون سیسکو 7906G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 190,000 12ماه با گارانتی
آی پی فون سیسکو CP-7915 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 205,000 12ماه با گارانتی
ماژول توسعه سیسکو CP-7914 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 480,000 12ماه با گارانتی
گوشی آی پی فون سیسکو 7912G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 200,000 12ماه با گارانتی
گوشی آی پی فون سیسکو CP-9971-WL-K9 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,800,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960G-24TC-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 1,400,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو WS-C2960G-48TC-L 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 2,200,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3850-24T-E 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 11,000,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت WS-C3850-12XS-S 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 2,100,000 12ماه با گارانتی
ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-4-10G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 6,000,000 12ماه با گارانتی
ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-8-10G 1 روز و 8 ساعت و 5 دقیقه قبل 7,000,000 12ماه با گارانتی
ارتباط با فروشنده
با فروشنده در تماس باشید.
 
نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100