پردازش سازان خلیج فارس

مشخصات فروشنده
 • نام مدیر
 • روح الله صدیق
 • نام مسئول فروش
 • آرش دادگلی-مسعود محمودزاده
 • آدرس شبکه اجتماعی
 • https://t.me/pardazesh_sazan_dadgoli
 • نشانی
 • خ فردوسی-خ سرهنگ سخایی
 • تلفن
 • 53872200-53872210-53872222
 • فکس
 • 43855796
 • موبایل
 • 09395952567-09377625421
 • رزومه
 • فروش تجهیزات سیسکو و اچ پی و میکروتیک و یوبی کویتی و لگراند و نگزنس و بلدن و ای تس و تلبس
لیست قیمت
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)مدت گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-24TS-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 2,000,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو WS-C2960s 24PS-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 3,300,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 24پورت WS-C2960 24PC-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,400,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48PST-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,900,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-48LPD-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 8,100,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960 24TT-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 550,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960 48TC-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,400,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 2960G 24TC-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,350,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48TT-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 900,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-24TC-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,000,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 2960G 8TC-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,100,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960G 48TC-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,600,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C 3750X-24S-S 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 18,900,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-48TS-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 3,700,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت 3750X 12S-S 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 11,400,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-7942G 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 470,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-7960G 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 230,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-6911-C-K9 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 280,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو 6941 CL-K9 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 450,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-7931G 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,150,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-9951-C-K9 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,500,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو 7925G 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 2,750,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-7911G 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 200,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو 7962G 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 900,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو Conference Station 7936 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,200,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-7945G 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 550,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-9971-C-CAM-K9 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,700,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو CP-6921-C-K9 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 350,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
آی پی فون سیسکو 8945 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,550,000 12ماه پردازش سازان خلیج فارس
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت WS-C2960-8TC-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,100,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF300-24 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 750,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SG100-24 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 800,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ سیسکو ws-c2960s-24ts-s 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 2,350,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ 24 پورت سیسکو Cisco SF102-24 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 600,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF300-24PP 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,570,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-48LPD-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 9,600,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-48FPD-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 11,200,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ 48 پورت سیسکو WS-C2960X-48TS-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 580,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-24TD-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 4,700,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-48TD-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 7,800,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو WS-C2960X-24PD-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 6,900,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750-24PS-S 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,500,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-24S-E 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 6,600,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو 3750X 48T-S 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 11,700,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3560V2-24PS-S 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,200,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3560G-48PS-S 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,900,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C 3560X-24T-L 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 4,100,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C 3750X-48T-E 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 18,500,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3560X-48P-S 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 10,200,000 12ماه با گارانتی
سوئیچ شبکه سیسکو SRW2024P-K9-EU 2 روز و 2 ساعت و 32 دقیقه قبل 1,900,000 12ماه با گارانتی
ارتباط با فروشنده
با فروشنده در تماس باشید.
 
نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100