تامیران

مشخصات فروشنده
 • نام مدیر
 • احمد بهادر
 • نام مسئول فروش
 • خانم محمد زاده
 • آدرس شبکه اجتماعی
 • نشانی
 • جمهوری نرسیده به خیابان حافظ خیابان لاله کوچه تلفنخانه چلاک 8 واحد 2
 • تلفن
 • 66764672
 • فکس
 • 66764672
 • موبایل
 • 09122444269
 • رزومه
لیست قیمت
نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)مدت گارانتی
دوربین آنالوگ بولت هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 137,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته مینی بولت هایک ویژن DS-2CD2020F-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 389,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه بولت هایک ویژن DS-2CD2022WD-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 573,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه بولت هایک ویژن DS-2CD2052-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 789,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن 2CD2120F-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 389,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2120F-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 516,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2122FWD-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 616,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2142FWD-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 549,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2152F-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 827,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2322WD-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 649,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2342WD-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 713,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2352-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 865,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2352F-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 865,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه کیوب هایک ویژن DS-2CD2420F-IW 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 423,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین ویدئو کیوب هایک ویژن DS-2CD2420FD-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 423,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه کیوب هایک ویژن DS-2CD2422FWD-IW 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 587,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه کیوب هایک ویژن DS-2CD2442FWD-IW 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 649,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه مینی دام هایک ویژن DS-2CD2520F 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 446,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه مینی دام هایک ویژن DS-2CD2522FWD-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 788,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2542FWD-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 900,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه بولت هایک ویژن DS-2CD2620F-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 736,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه بولت هایک ویژن DS-2CD2620F-IZ 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 966,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه بولت هایک ویژن DS-2CD2622FWD-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,094,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2642FWD-IZS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,476,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2642FWD-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,247,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه بولت هایک ویژن DS-2CD2652F-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,540,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه بولت هایک ویژن DS-2CD2652F-IZS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,874,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2720F-I 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 756,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2720F-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 888,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2720F-IZ 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 983,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2722FWD-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,211,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2742FWD-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,298,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2742FWD-IZS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,489,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2752F-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,412,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2752F-IZS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,756,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T22WD-I3 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 690,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T22WD-I5 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 721,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T42WD-I5 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 804,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2942F-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,669,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2F22FWD-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 759,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته مینی دام هایک ویژن 2CD2F42FWD-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 842,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2F52F-IS 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,031,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2E20F-W 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 646,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین تحت شبکه دام هایک ویژن DS-2CD2Q10FD-IW 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 682,000 24ماه پارس ارتباط
دوربین مداربسته پین هول هایک ویژن DS-2CD2D14WD 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 528,000 24ماه پارس ارتباط
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7604NI-E1 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 476,000 24ماه پارس ارتباط
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7604NI-E1-4P 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 707,000 24ماه پارس ارتباط
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-E2 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 599,000 24ماه پارس ارتباط
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-E2-8P 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 1,114,000 24ماه پارس ارتباط
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-K2 8CH 272 روز و 11 ساعت و 53 دقیقه قبل 883,000 24ماه پارس ارتباط
ارتباط با فروشنده
با فروشنده در تماس باشید.
 
نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100