برندهای موبایل کامپیوتر|دستگاه PDA

پوینت موبایل PointMobile دیتا لاجیک Datalogic پیدیون Pidion

قیمت موبایل کامپیوتر|دستگاه PDA

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت PDA DATALOGIC LYNX
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 32,000,000
PDA DATALOGIC ELF
قیمت از 34,500,000
قیمت تا 37,500,000
Datalogic Memor PDA
قیمت از 41,500,000
قیمت تا 41,500,000
Datalogic Falco X3 PDA
قیمت از 54,000,000
قیمت تا 54,000,000
PDA DATALOGIC Skorpio
قیمت از 31,500,000
قیمت تا 31,900,000
موبایل کامپیوتر پوینت موبایل مدل  PM260
قیمت از 000
قیمت تا 000
موبایل کامپیوتر صنعتی پوینت موبایل مدل  PM40
قیمت از 000
قیمت تا 000
موبایل کامپیوتر صنعتی پوینت موبایل مدل  PM60
قیمت از 000
قیمت تا 000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها