قیمت مادربرد | Mainboard بایوستار Biostar

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

biostar A320MH Ver. 6.7 AM4 motherboard
biostar A320MH Ver. 6.7 AM4 motherboard

قیمت از: 1,550,000

قیمت تا: 1,550,000

biostar A68N-5600E AMD motherboard
biostar A68N-5600E AMD motherboard

قیمت از: 3,540,000

قیمت تا: 3,540,000

biostar  B550T-SILVER AMD motherboard
biostar B550T-SILVER AMD motherboard

قیمت از: 6,580,000

قیمت تا: 6,580,000

biostar  B560GTQ Ver. 5.0 1200 motherboard
biostar B560GTQ Ver. 5.0 1200 motherboard

قیمت از: 5,100,000

قیمت تا: 5,100,000

biostar  H310MHP Ver. 7.x LGA 1151 motherboard
biostar H310MHP Ver. 7.x LGA 1151 motherboard

قیمت از: 1,535,000

قیمت تا: 1,535,000

biostar  H510MH/E 2.0 Ver. 6.0 1200 motherboard
biostar H510MH/E 2.0 Ver. 6.0 1200 motherboard

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

biostar  TB360-BTC PRO LGA 1151 motherboard
biostar TB360-BTC PRO LGA 1151 motherboard

قیمت از: 6,600,000

قیمت تا: 6,600,000

biostar  TZ590-BTC DUO 1200 motherboard
biostar TZ590-BTC DUO 1200 motherboard

قیمت از: 10,900,000

قیمت تا: 10,900,000

 biostar B250MHC motherboard
biostar B250MHC motherboard

قیمت از: 2,050,000

قیمت تا: 2,050,000

msi B550-A PRO AM4 motherboard
msi B550-A PRO AM4 motherboard

قیمت از: 5,200,000

قیمت تا: 5,200,000

Motherboard - Biostar H61MGP
Motherboard - Biostar H61MGP

قیمت از:

قیمت تا:

Biostar H61MGV Motherboard
Biostar H61MGV Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

Biostar J3060NH Gaming Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

BIOSTAR X470GT8 Motherboard
BIOSTAR X470GT8 Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

BIOSTAR A960Dplus Motherboard
BIOSTAR A960Dplus Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

BIOSTAR H110MHC Motherboard
BIOSTAR H110MHC Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

BIOSTAR J1800MH2 Motherboard
BIOSTAR J1800MH2 Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

BIOSTAR GAMING Z97X Motherboard
BIOSTAR GAMING Z97X Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

BIOSTAR TB250-BTC Pro Motherboard
BIOSTAR TB250-BTC Pro Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

BIOSTAR Z270GT8 Motherboard
BIOSTAR Z270GT8 Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

Biostar TB360-BTC PRO Ver. 6.x Motherboard
Biostar TB360-BTC PRO Ver. 6.x Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

 Biostar TB360-BTC Expert Motherboard
Biostar TB360-BTC Expert Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

biostar TB250-BTC Pro Motherboard
biostar TB250-BTC Pro Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101