قیمت دوربین مداربسته سانکس sunnex

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Sunnex SX-2084 N DVR

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex SX-2088 N DVR

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex SX-2084 P DVR

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex SX-2088 P DVR

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex SX-20816 P DVR

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex SX-AHD-DM2081F Analog Dome Camera
Sunnex SX-AHD-DM2081F Analog Dome Camera

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex SX-AHD-DM1921F Analog Dome Camera
Sunnex SX-AHD-DM1921F Analog Dome Camera

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex SX-AHD-DM1921F Analog Bullet AHD Camera
Sunnex SX-AHD-DM1921F Analog Bullet AHD Camera

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex SX-AHD-BU2081F Analog Bullet AHD Camera
Sunnex SX-AHD-BU2081F Analog Bullet AHD Camera

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex SX-AHD-BU1960V Analog Bullet Camera
Sunnex SX-AHD-BU1960V Analog Bullet Camera

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex SX-AHD-BU2080V Analog Bullet Camera
Sunnex SX-AHD-BU2080V Analog Bullet Camera

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex AHD-TVi-Cvi-CVBS CCTV Tester

قیمت از:

قیمت تا:

Sunnex AHD-TVi-Cvi-IP-CVBS CCTV Tester

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100