قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS فاراتل FARATEL

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Faratel venus 1300 ups

قیمت از: 4,300,000

قیمت تا: 4,300,000

Faratel SFR 5000DT UPS

قیمت از: 7,520,000

قیمت تا: 7,520,000

Faratel SDC 2000X-RT ups

قیمت از: 10,250,000

قیمت تا: 10,250,000

Faratel SDC 1500X-RT UPS

قیمت از: 9,600,000

قیمت تا: 9,600,000

Faratel SDC 3000X-RT UPS

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 15,000,000

Faratel SDC 6000X-RT UPS

قیمت از: 23,960,000

قیمت تا: 23,960,000

Faratel DSS 2000X-RT UPS

قیمت از: 7,960,000

قیمت تا: 7,960,000

Faratel DSS 3000X-RT UPS

قیمت از: 9,250,000

قیمت تا: 9,250,000

faratel SBC 48V-26AH battery cabinet

قیمت از: 11,200,000

قیمت تا: 11,200,000

faratel CAD10KX1-RT4U UPS

قیمت از: 29,620,000

قیمت تا: 29,620,000

faratel CAD10KX3-RT4U UPS

قیمت از: 33,520,000

قیمت تا: 33,520,000

Faratel SDC 3000S-RT 3000VA Single Phase Online UPS
Faratel SDC 3000S-RT 3000VA Single Phase Online UPS

قیمت از: 15,450,000

قیمت تا: 15,450,000

Faratel DSS3000X-RT-3KW Single Phase Line Interactive UPS
Faratel DSS3000X-RT-3KW Single Phase Line Interactive UPS

قیمت از: 9,500,000

قیمت تا: 9,500,000

Faratel SBC 96V-8.5AH-P UPS Battery Cabinet

قیمت از: 11,500,000

قیمت تا: 11,500,000

Faratel SBC48V-28AH-MAC UPS Battery Cabinet

قیمت از: 7,250,000

قیمت تا: 7,250,000

Faratel SSP1500 UPS Battery Cabinet
Faratel SSP1500 UPS Battery Cabinet

قیمت از: 6,150,000

قیمت تا: 6,150,000

Faratel LIFT80 13KVA ups

قیمت از: 4,850,000

قیمت تا: 4,850,000

Faratel SBC48V-42AH-MAC UPS Battery Cabinet

قیمت از: 14,700,000

قیمت تا: 14,700,000

Faratel LIFT200 25KVA ups

قیمت از: 9,500,000

قیمت تا: 9,500,000

Faratel SBC96V-26AH-AB UPS Battery Cabinet

قیمت از: 18,950,000

قیمت تا: 18,950,000

Faratel SDC 3000S-RT 3000VA Single Phase Online UPS
Faratel SDC 3000S-RT 3000VA Single Phase Online UPS

قیمت از: 15,200,000

قیمت تا: 15,200,000

Faratel SDC 2000S-RT 2000VA Single Phase Online UPS
Faratel SDC 2000S-RT 2000VA Single Phase Online UPS

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Faratel CAD10KX1-RT-4U 1KVA ups

قیمت از: 32,560,000

قیمت تا: 32,560,000

Faratel CAD10KX3-RT-4U 3KVA ups

قیمت از: 35,420,000

قیمت تا: 35,420,000

Faratel DSS1500B-RT ups

قیمت از: 9,956,000

قیمت تا: 9,956,000

Faratel DSS1500X-RT 1500VA Single Phase Line UPS

قیمت از: 8,155,000

قیمت تا: 8,155,000

Faratel DSS2000X-RT 2000VA UPS

قیمت از: 7,770,000

قیمت تا: 7,770,000

Faratel SBC96V-28AH-MAC UPS Battery Cabinet

قیمت از: 15,400,000

قیمت تا: 15,400,000

Faratel SBC96V-42AH-MAC UPS Battery Cabinet

قیمت از: 23,950,000

قیمت تا: 23,950,000

Faratel SDC 1500S-RT Single Phase Online UPS

قیمت از: 9,850,000

قیمت تا: 9,850,000

Faratel VENUS1300 1300VA Single Phase Line UPS

قیمت از: 4,910,000

قیمت تا: 4,910,000

Faratel SDC6000X-RT-3U ups

قیمت از: 24,850,000

قیمت تا: 24,850,000

Faratel DSS 1500BW ups

قیمت از: 9,985,000

قیمت تا: 9,985,000

Faratel SSP3000 ups

قیمت از: 8,100,000

قیمت تا: 8,100,000

Faratel DSS1500X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

faratel  SBC 4817 battery cabinet
faratel SBC 4817 battery cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 4840 Battery Cabinet
Faratel SBC 4840 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-40 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-40 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101