برندهای یو پی اس و متعلقات ups

ولتامکس VoltaMax فاراتل FARATEL اگزیم پاور EXIMPOWER لانگ Long ای بی بی ABB تایگر Tiger سی اس بی CSB آلجا ALJA ای پی سی APC نارادا Narada سونی SONY فاران FARAN

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS فاراتل FARATEL

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Trans Automatic Faratel AVR32
قیمت از 16,890,000
قیمت تا 16,900,000
battery cabinet faratel  SBC 240-26
قیمت از 74,600,000
قیمت تا 74,610,000
Trans Automatic Faratel digipower
قیمت از 3,810,000
قیمت تا 3,820,000
ups faratel CADILLAC 10000K1
قیمت از 94,800,000
قیمت تا 94,830,000
battery cabinet faratel  SBC 4826
قیمت از 15,915,000
قیمت تا 15,920,000
ups faratel CADILLAC 10000KX3
قیمت از 99,500,000
قیمت تا 99,570,000
ups faratel DSS 2000X-RT
قیمت از 28,700,000
قیمت تا 28,710,000
Trans Automatic Faratel AVR40E
قیمت از 3,210,000
قیمت تا 3,215,000
ups faratel DSS 3000X-RT
قیمت از 33,850,000
قیمت تا 33,850,000
battery cabinet faratel SBC 240-8.5
قیمت از 23,400,000
قیمت تا 23,440,000
Trans Automatic Faratel AVR25
قیمت از 10,840,000
قیمت تا 10,850,000
ups faratel SFR 5000DT
قیمت از 71,940,000
قیمت تا 71,940,000
battery cabinet faratel SBC 96-26
قیمت از 32,100,000
قیمت تا 32,100,000
battery cabinet faratel  SBC 4840
قیمت از 21,740,000
قیمت تا 21,750,000
battery cabinet faratel  SBC 96-8.5
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
battery cabinet faratel SBC 240-40
قیمت از 104,000,000
قیمت تا 104,040,000
ups faratel SDC 2000X-RT
قیمت از 34,140,000
قیمت تا 34,140,000
ups faratel SDC 3000X-RT
قیمت از 39,480,000
قیمت تا 39,490,000
ups faratel SDC 6000X-RT
قیمت از 54,390,000
قیمت تا 54,390,000
battery cabinet faratel  SBC 96-40
قیمت از 43,500,000
قیمت تا 43,550,000
ups faratel venus 1300
قیمت از 8,100,000
قیمت تا 8,100,000
ups faratel SDC 1500X-RT
قیمت از 26,950,000
قیمت تا 26,950,000
ups faratel DSS 1500X-RT
قیمت از 24,445,000
قیمت تا 24,450,000
battery cabinet faratel  SBC 4817
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها