برندهای یو پی اس و متعلقات ups

اگزیم پاور EXIMPOWER فاراتل FARATEL نت پاور Net Power سی اس بی CSB آلجا ALJA فاران FARAN تایگر Tiger لانگ Long ای بی بی ABB گرین Green ای پی سی APC نارادا Narada ولتامکس VoltaMax

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS فاراتل FARATEL

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Faratel venus 1300 ups
قیمت از 8,100,000
قیمت تا 8,100,000
Faratel SFR 5000DT UPS
قیمت از 71,940,000
قیمت تا 71,940,000
Faratel SDC 2000X-RT ups
قیمت از 34,140,000
قیمت تا 34,140,000
Faratel SDC 1500X-RT UPS
قیمت از 26,950,000
قیمت تا 26,950,000
Faratel SDC 3000X-RT UPS
قیمت از 39,480,000
قیمت تا 39,490,000
ups faratel SDC 6000X-RT
قیمت از 54,390,000
قیمت تا 54,390,000
Faratel DSS1500X-RT UPS
قیمت از 24,445,000
قیمت تا 24,450,000
Faratel DSS 2000X-RT UPS
قیمت از 28,700,000
قیمت تا 28,710,000
Faratel DSS 3000X-RT UPS
قیمت از 33,850,000
قیمت تا 33,850,000
battery cabinet faratel  SBC 4817
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
battery cabinet faratel  SBC 4826
قیمت از 15,915,000
قیمت تا 15,920,000
battery cabinet faratel  SBC 4840
قیمت از 21,740,000
قیمت تا 21,750,000
battery cabinet faratel  SBC 96-8.5
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
battery cabinet faratel SBC 96-26
قیمت از 32,100,000
قیمت تا 32,100,000
battery cabinet faratel  SBC 96-40
قیمت از 43,500,000
قیمت تا 43,550,000
faratel SBC 240-8.5 battery cabinet
قیمت از 23,400,000
قیمت تا 23,440,000
faratel SBC 240-26 battery cabinet
قیمت از 74,600,000
قیمت تا 74,610,000
battery cabinet faratel SBC 240-40
قیمت از 104,000,000
قیمت تا 104,040,000
ups faratel CADILLAC 10000K1
قیمت از 94,800,000
قیمت تا 94,830,000
ups faratel CADILLAC 10000KX3
قیمت از 99,500,000
قیمت تا 99,570,000
Trans Automatic Faratel AVR25
قیمت از 10,840,000
قیمت تا 10,850,000
Trans Automatic Faratel AVR32
قیمت از 16,890,000
قیمت تا 16,900,000
Trans Automatic Faratel AVR40E
قیمت از 3,210,000
قیمت تا 3,215,000
Trans Automatic Faratel digipower
قیمت از 3,810,000
قیمت تا 3,820,000

تجارت گستر فروش یو پی اس فاراتل و یو پی اس آلجا


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها