قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS فاراتل FARATEL

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet

قیمت از: 10,410,000

قیمت تا: 10,410,000

faratel CAD10KX1-RT4U UPS

قیمت از: 94,800,000

قیمت تا: 94,830,000

Faratel SBC 240-40 Battery Cabinet
Faratel SBC 240-40 Battery Cabinet

قیمت از: 104,000,000

قیمت تا: 104,040,000

Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet

قیمت از: 32,100,000

قیمت تا: 32,100,000

Faratel DSS 2000X-RT UPS

قیمت از: 28,700,000

قیمت تا: 28,710,000

faratel CAD10KX3-RT4U UPS

قیمت از: 99,500,000

قیمت تا: 99,570,000

Faratel DSS1500X-RT UPS

قیمت از: 24,445,000

قیمت تا: 24,450,000

Faratel SBC 240-8.5 battery cabinet
Faratel SBC 240-8.5 battery cabinet

قیمت از: 23,400,000

قیمت تا: 23,440,000

Faratel SBC 240-26 Battery Cabinet
Faratel SBC 240-26 Battery Cabinet

قیمت از: 74,600,000

قیمت تا: 74,610,000

Faratel SDC 1500X-RT UPS

قیمت از: 26,950,000

قیمت تا: 26,950,000

Faratel DSS 3000X-RT UPS

قیمت از: 33,850,000

قیمت تا: 33,850,000

Faratel SBC 4840 Battery Cabinet
Faratel SBC 4840 Battery Cabinet

قیمت از: 21,740,000

قیمت تا: 21,750,000

Faratel venus 1300 ups

قیمت از: 8,100,000

قیمت تا: 8,100,000

Faratel SDC 2000X-RT ups

قیمت از: 34,140,000

قیمت تا: 34,140,000

faratel SBC 48V-26AH battery cabinet

قیمت از: 15,915,000

قیمت تا: 15,920,000

Faratel SFR 5000DT UPS

قیمت از: 71,940,000

قیمت تا: 71,940,000

Faratel SDC 3000X-RT UPS

قیمت از: 39,480,000

قیمت تا: 39,490,000

faratel  SBC 4817 battery cabinet
faratel SBC 4817 battery cabinet

قیمت از: 10,410,000

قیمت تا: 10,410,000

Faratel SBC 96-40 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-40 Battery Cabinet

قیمت از: 43,500,000

قیمت تا: 43,550,000

Faratel SDC 6000X-RT UPS

قیمت از: 54,390,000

قیمت تا: 54,390,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101