برندهای یو پی اس و متعلقات ups

فاران FARAN نارادا Narada تایگر Tiger ای پی سی APC گرین Green سی اس بی CSB اگزیم پاور EXIMPOWER ای بی بی ABB فاراتل FARATEL آلجا ALJA لانگ Long نت پاور Net Power ولتامکس VoltaMax

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS اگزیم پاور EXIMPOWER

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
EXIMPOWER Tornado 10kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 216,000,000
قیمت تا 216,000,000
EXIMPOWR EX830RT 2000VA Line Interactive UPS
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
EXIMPOWR EX830RT 3000VA Line Interactive UPS
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
EXIMPOWR EX830RT 1000VA Line Interactive UPS
قیمت از 11,200,000
قیمت تا 11,200,000
EXIMPOWER Livid 2 kVA Online UPS
قیمت از 26,500,000
قیمت تا 26,500,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 10kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 75,000,000
EXIMPOWER Livid 6 kVA Online UPS
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 67,000,000
EXIMPOWER Livid 1 kVA Online UPS
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 100kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 617,000,000
قیمت تا 617,000,000
EXIMPOWR EX830RT 5000VA Line Interactive UPS
قیمت از 43,500,000
قیمت تا 43,500,000
EXIMPOWER Livid 3 kVA Online UPS
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
EXIMPOWER Livid 10 kVA Online UPS
قیمت از 76,000,000
قیمت تا 76,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 10kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 193,000,000
قیمت تا 193,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 80kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 475,000,000
قیمت تا 475,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 15kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 115,000,000
قیمت تا 115,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 20kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 228,000,000
قیمت تا 228,000,000
EXIMPOWER Tornado 30kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 279,000,000
قیمت تا 279,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 20kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 127,000,000
قیمت تا 127,000,000
EXIMPOWER Tornado 10kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 130,000,000
قیمت تا 130,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 30kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 269,000,000
قیمت تا 269,000,000
EXIMPOWER Tornado 30kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 247,000,000
قیمت تا 247,000,000
EXIMPOWER Tornado 20kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 212,000,000
قیمت تا 212,000,000
EXIMPOWER Tornado 60kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 415,000,000
قیمت تا 415,000,000
EXIMPOWER Tornado 120kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 785,000,000
قیمت تا 785,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 60kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 386,000,000
قیمت تا 386,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 120kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 687,000,000
قیمت تا 687,000,000
EXIMPOWER Tornado 40kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 345,000,000
قیمت تا 345,000,000
EXIMPOWER Tornado 80kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 507,000,000
قیمت تا 507,000,000
EXIMPOWER Tornado 20kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 238,000,000
قیمت تا 238,000,000
EXIMPOWER PC06L 6kVA Online UPS
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 50,000,000
EXIMPOWER PV3310-LCD Finger Touch 10kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 235,000,000
قیمت تا 235,000,000
EXIMPOWER Tornado 100kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 717,000,000
قیمت تا 717,000,000
EXIMPOWER Tornado 160kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 877,000,000
قیمت تا 877,000,000
EXIMPOWER TOWER ET03L 3KVA Online UPS
قیمت از 29,500,000
قیمت تا 29,500,000
EXIMPOWER PV3310-LCD Finger Touch 20kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 280,000,000
قیمت تا 280,000,000
EXIMPOWER Tornado 200kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 1,030,000,000
قیمت تا 1,030,000,000
EXIMPOWER PCP10L 10kVA 1-1 phase Online UPS
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 75,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 40kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 319,000,000
قیمت تا 319,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 200kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 1,100,000,000
قیمت تا 1,100,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 160kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 880,000,000
قیمت تا 880,000,000
2 1   بعدی

تجارت گستر فروش یو پی اس فاراتل و یو پی اس آلجا


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها