قیمت مودم ADSL | روتر نزتک Naztech

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Naztech NZT-8830-4G Wireless Modem Router
Naztech NZT-8830-4G Wireless Modem Router

قیمت از:

قیمت تا:

Naztech NZT-9930 4G Wireless Router And Powerbank
Naztech NZT-9930 4G Wireless Router And Powerbank

قیمت از:

قیمت تا:

Naztech NZT-6630-3G Wireless Modem Router
Naztech NZT-6630-3G Wireless Modem Router

قیمت از:

قیمت تا:

Naztech NZT-7730-3G Wireless Modem Router
Naztech NZT-7730-3G Wireless Modem Router

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100