قیمت مودم ADSL | روتر سی تی سی CTC

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

CTC SHDTU03-ET100 2wire G.SHDSL Modem

قیمت از:

قیمت تا:

CTC SHDTU03-ET10RS 2-wire G.SHDSL ATM modem
CTC SHDTU03-ET10RS 2-wire G.SHDSL ATM modem

قیمت از:

قیمت تا:

CTC SHDTU03A-ET10RS 4-wire G.SHDSL ATM modem
CTC SHDTU03A-ET10RS 4-wire G.SHDSL ATM modem

قیمت از:

قیمت تا:

CTC SHDTU03b-ET100 2-wire G.SHDSL.bis TDM modem
CTC SHDTU03b-ET100 2-wire G.SHDSL.bis TDM modem

قیمت از:

قیمت تا:

CTC SHDTU03bA-ET100 4-wire G.SHDSL.bis TDM modem
CTC SHDTU03bA-ET100 4-wire G.SHDSL.bis TDM modem

قیمت از:

قیمت تا:

CTC SHDTU03bF-ET10RS 2-wire G.SHDSL.bis TDM modem
CTC SHDTU03bF-ET10RS 2-wire G.SHDSL.bis TDM modem

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100