قیمت مودم ADSL | روتر یو تل U.TEL

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

U.TEL A154 150Mbps Wireless Modem Router
U.TEL A154 150Mbps Wireless Modem Router

قیمت از:

قیمت تا:

U.TEL A151 150Mbps Wireless Modem Router
U.TEL A151 150Mbps Wireless Modem Router

قیمت از:

قیمت تا:

U.TEL A304U 300Mbps Dual Band Wireless Modem Router
U.TEL A304U 300Mbps Dual Band Wireless Modem Router

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100