ثبت برند ثبت علائم تجاری ثبت شرکت

قیمت سایر محصولات آی تی

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Repair Server San-Storage

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

Repair Server Hard disk
Repair Server Hard disk

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Repair Network Switch

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Replace and Repair VGA

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 1,000,000

Repair Cable

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

Replace and Repair Fan and Heatsink
Replace and Repair Fan and Heatsink

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 500,000

Repair Workstation

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 2,000,000

Repair Network Router

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

Repair server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Repair server Power

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 3,000,000

Repair Network Card

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Repair Server Motherboard

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 5,000,000

Replace and Repair PC

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 1,000,000

Installation and fillet Copper fittings
Installation and fillet Copper fittings

قیمت از: 170,000

قیمت تا: 1,000,000

Repair SMD

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 300,000

Services Room Rack Server
Services Room Rack Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,500,000

Services To Install Or Upgrade Software On The Computer

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 1,000,000

Copper Data Cabling

قیمت از: 22,000

قیمت تا: 1,000,000

Network installation point to point wireless
Network installation point to point wireless

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,400,000

Fire Alarm protection in server room

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 20,000,000

Repair Power Supply

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 300,000

Elastix VoIP Installation

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

VOIP Devices Installation

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 11,000,000

Building Network Platform
Building Network Platform

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 1,000,000

Setup and Support Network

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 1,000,000

Network Documentation
Network Documentation

قیمت از: 70,000

قیمت تا: 1,000,000

Windows Installation
Windows Installation

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Setting up emergency power and UPS server room

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 1,000,000

Services Software Surveillance

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 1,000,000

CCTV Camera Installation

قیمت از: 280,000

قیمت تا: 5,000,000

Plastim 300x400x220 Electrical Panel Box
Plastim 300x400x220 Electrical Panel Box

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 1,120,000

Legrand 0677127 Socket Outlet

قیمت از: 115,000

قیمت تا: 140,000

Legrand 077210 Multi Support Single Socket
Legrand 077210 Multi Support Single Socket

قیمت از: 70,000

قیمت تا: 102,000

Fiber Optic Fittings Installation

قیمت از: 75,000

قیمت تا: 80,000

Fiber Optic Cabling

قیمت از: 55,000

قیمت تا: 60,000

Plastim 200x300x130 Electrical Panel Box
Plastim 200x300x130 Electrical Panel Box

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 260,000

Alpha series MMD-2000W inverter

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

Carspa P1000-1225-G 1000 complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P1000-1225-G 1000 complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 7,600,000

قیمت تا: 7,600,000

Omega TDGC2-0.2Kva Single Phase Ototrans
Omega TDGC2-0.2Kva Single Phase Ototrans

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 1,950,000

Omega TSGC2-6Kva Three Phase Ototrans
Omega TSGC2-6Kva Three Phase Ototrans

قیمت از: 7,400,000

قیمت تا: 7,400,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101