ثبت برند ثبت علائم تجاری ثبت شرکت

قیمت سایر محصولات آی تی

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Repair Network Switch

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Repair Server San-Storage

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

Repair Network Router

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

Repair server

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Repair server Power

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Repair Network Card

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Repair Server Motherboard

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

Repair Workstation

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

Replace and Repair PC

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Replace and Repair Fan and Heatsink
Replace and Repair Fan and Heatsink

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 60,000

Replace and Repair VGA

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 120,000

Repair Server Hard disk
Repair Server Hard disk

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Repair Cable

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

Plastim 300x400x220 Electrical Panel Box
Plastim 300x400x220 Electrical Panel Box

قیمت از: 25,000

قیمت تا: 25,000

VOIP Devices Installation

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,100,000

Plastim 200x300x130 Electrical Panel Box
Plastim 200x300x130 Electrical Panel Box

قیمت از: 25,000

قیمت تا: 25,000

Legrand 0677127 Socket Outlet

قیمت از: 14,000

قیمت تا: 14,000

Legrand 077210 Multi Support Single Socket
Legrand 077210 Multi Support Single Socket

قیمت از: 10,200

قیمت تا: 150,000

Fiber Optic Fittings Installation

قیمت از: 7,500

قیمت تا: 8,000

Fiber Optic Cabling

قیمت از: 5,500

قیمت تا: 6,000

Building Network Platform
Building Network Platform

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 95,000

Services Room Rack Server
Services Room Rack Server

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 150,000

Setup and Support Network

قیمت از: 40,000

قیمت تا: 40,000

Installation and fillet Copper fittings
Installation and fillet Copper fittings

قیمت از: 17,000

قیمت تا: 18,000

Fire Alarm protection in server room

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

REPAIR LapTop

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

PC Hardware Services

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

REPAIR Tablet

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

CCTV Camera Installation

قیمت از: 28,000

قیمت تا: 28,000

Implementation of secure network infrastructure
Implementation of secure network infrastructure

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Setting up emergency power and UPS server room

قیمت از: 80,000

قیمت تا: 80,000

Services Software Surveillance

قیمت از: 45,000

قیمت تا: 45,000

Server Setup

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Network Documentation
Network Documentation

قیمت از: 7,000

قیمت تا: 7,000

Copper Data Cabling

قیمت از: 2,200

قیمت تا: 2,200

Test network platform
Test network platform

قیمت از: 180,000

قیمت تا: 180,000

Installation Of Backup Equipment

قیمت از: 55,000

قیمت تا: 55,000

MikroTik Services

قیمت از: 75,000

قیمت تا: 75,000

Network installation point to point wireless
Network installation point to point wireless

قیمت از: 140,000

قیمت تا: 140,000

Cisco Maintenance Of Equipment And Services
Cisco Maintenance Of Equipment And Services

قیمت از: 80,000

قیمت تا: 80,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100