قیمت پاور | Power supply کیونپ Qnap

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

QNAP SP-1BAY Power Adaptor
QNAP SP-1BAY Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-469U-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-469U-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-1269U-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-1269U-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-X79P-PSU Power Adaptor
QNAP SP-X79P-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-8BAY2U-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-8BAY2U-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-1279U-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-1279U-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-B01-500W-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-B01-500W-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-A02-650W-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-A02-650W-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-A02-400W-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-A02-400W-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101