قیمت پاور | Power supply ریدمکس Raidmax

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Raidmax XT RX-300XT Power Supply
Raidmax XT RX-300XT Power Supply

قیمت از: 210,000

قیمت تا: 210,000

Raidmax XT RX-400XT Power Supply
Raidmax XT RX-400XT Power Supply

قیمت از: 2,590,000

قیمت تا: 2,590,000

Raidmax XT RX-500XT Power Supply
Raidmax XT RX-500XT Power Supply

قیمت از: 315,000

قیمت تا: 315,000

Raidmax Thunder pro RX-1000AE Power Supply
Raidmax Thunder pro RX-1000AE Power Supply

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,700,000

Raidmax Cobra RX-850AE-B Power Supply
Raidmax Cobra RX-850AE-B Power Supply

قیمت از: 1,210,000

قیمت تا: 1,210,000

Raidmax Vampire RX-800GH Power Supply
Raidmax Vampire RX-800GH Power Supply

قیمت از: 1,149,000

قیمت تا: 1,149,000

Raidmax Scorpio RX-535AP-S Power Supply
Raidmax Scorpio RX-535AP-S Power Supply

قیمت از: 445,000

قیمت تا: 445,000

Raidmax Scorpio RX-635AP-S Power Supply
Raidmax Scorpio RX-635AP-S Power Supply

قیمت از: 530,000

قیمت تا: 530,000

Raidmax Scorpio RX-735AP-S Power Supply
Raidmax Scorpio RX-735AP-S Power Supply

قیمت از: 715,000

قیمت تا: 715,000

Raidmax Scorpio RX-835AP-S Power Supply
Raidmax Scorpio RX-835AP-S Power Supply

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Raidmax Scorpio RX-1000AP-S Power Supply
Raidmax Scorpio RX-1000AP-S Power Supply

قیمت از: 1,280,000

قیمت تا: 1,280,000

Raidmax RX-300AI Power supply
Raidmax RX-300AI Power supply

قیمت از: 220,000

قیمت تا: 220,000

Raidmax Cobra RX-700AC-B Power Supply
Raidmax Cobra RX-700AC-B Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Vampire RX-1000GH Power Supply
Raidmax Vampire RX-1000GH Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Cobra RX-500AF-B Power supply
Raidmax Cobra RX-500AF-B Power supply

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100