قیمت پاور | Power supply ممونکس MEMONEX

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

power memonex 480w
power memonex 480w

قیمت از: 160,000

قیمت تا: 160,000

power memonex 600W
power memonex 600W

قیمت از: 220,000

قیمت تا: 220,000

power memonex 320W
power memonex 320W

قیمت از: 79,000

قیمت تا: 79,000

power memonex 370W
power memonex 370W

قیمت از: 105,000

قیمت تا: 105,000

Memonex 280w power
Memonex 280w power

قیمت از: 65,000

قیمت تا: 65,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100